Mokytojo TV. Informacija dėl PUPP kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo tvarkos

2017 m. spalio 18 d. (trečiadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“.
Kadangi NEC paskelbta PUPP kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo tvarka nėra visai aiški, skelbiame skubią konsultaciją per MOKYTOJO TV (iš tiesų kalbėjimas vyks taip, kaip buvo aptarta per mūsų susitikimus regionuose – ZN).

Kadangi NEC paskelbta PUPP kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo tvarka nėra visai aiški, skelbiame skubią konsultaciją per MOKYTOJO TV (iš tiesų kalbėjimas vyks taip, kaip buvo aptarta per mūsų susitikimus regionuose – ZN).

 2017 m. spalio 18 d. (trečiadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“.

Per transliaciją klausimus bus galima užduoti tiesiogiai. Be to, klausimus iš anksto galite siųsti Zitai Nauckūnaitei el. paštu zita.nauckunaite@upc.smm.lt .

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinių klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, ypač  dirbantys 10 (II gimnazijų) klasėse, savivaldybių, mokyklų atstovai, kurie yra atsakingi už 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).

Transliacijos tikslas – aptarti lietuvių kalbos ir literatūros PUPP struktūrą, pristatyti PUPP dalies žodžiu vertinimo normų projektą bei PUPP dalies žodžiu vykdymo instrukcijos projektą, atsakyti į rūpimus klausimus.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė
  • Gitana Notrimaitė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė
  • Zita Nauckūnaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja

Transliacijos pradžia 14.00 val. Jungtis kviečiame nuo 13.45 val.

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite, vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

007 a. Prisijungimo instrukcija