Išėjo 1-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

Džiaugdamiesi informuojame, kad jau išleistas šių metų 1-asis „Gimtosios kalbos“ numeris. Pirmieji žurnalą perskaitė prenumeratoriai, užsisakę pdf formatu. Naujausiame numeryje skaitytojai ras puikių publikacijų.
2019 m. sausio 18 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įvyko pirmieji Lietuvių kalbos draugijos skaitymai. Mintis pradėti rengti mokslinius skaitymus draugijoje brendo jau seniai. Pasirinktas 2019-ųjų sausis – nes kaip tik šį mėnesį draugija mini atkuriamojo suvažiavimo, vykusio 1989 m. sausio 21 d., 30-metis.
Pirmųjų LKD skaitymų tema buvo pasirinkta atsižvelgiant į šių dienų aktualijas – „Kalbinis visuomenės švietimas“. Pranešimus skaitė LKI Geolingvistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja Janina Švambarytė-Valužienė, LKD garbės pirmininkas Aldonas Pupkis, VLKK narė, VDU Švietimo akademijos docentė Daiva Vaišnienė, „Gimtosios kalbos“ žurnalo vyriausioji redaktorė Rita Urnėžiūtė. Trys renginyje skaityti pranešimai spausdinami sausio mėnesio „Gimtosios kalbos“ numeryje, ketvirtasis bus išspausdintas vasario numeryje.

LKD skaitymai vis kita tema vyks kasmet, sausio mėnesį, o pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami „Gimtosios kalbos“ žurnale.

GK-2019_01_el_pren_virs-intern