Išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų komisija penktadienį išrinko 2016 metų kūrybiškiausių knygų dvyliktuką. Net pusę sąrašo sudaro Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistos knygos. Literatūrologai balsavo vos už du romanus – Sigito Parulskio ir Rimanto Kmitos.

Keturias valandas trukęs mokslininkų posėdis baigėsi įtemptu balsavimu, po kurio daliai kūrinių buvo užbraukta linija, o kiti į sąrašą įsispraudė paskutinę akimirką. Dėl pačių ryškiausių pernai išėjusių knygų nekilo didelių ginčų – jie išliko balų viršūnėje nuo pat diskusijos pradžios.

Dvyliktuko rinkimų komisijos pirmininkė Dalia Satkauskytė atkreipia dėmesį į dvi ryškias tendencijas – istorinės literatūros suklestėjimą ir grįžimą prie regioniškumo. „Ištakų jau pastebėjome prieš kelerius metus, bet šįmet tiesiog plūstelėjo populiarių istorinių romanų. Taip pat išėjo daugiau tarmiškai parašytų kūrinių, iš kurių garsiausi: Stasio Eidrigevičiaus „Giedanti gaidžio galva“ ir Rimanto Kmitos „Pietinia kronikas“, – sakė mokslininkė.

Šiedu kūriniai dar išleisti ir garso įrašais, pabrėžė ji. „Prisimenant Nobelio premiją Bobui Dylanui, atrodo, kad literatūra grįžta prie savo ištakų – garsinio atlikimo pritariant lyrai“, – pastebi D. Satkauskytė.

Šiais metais penkioliktą kartą išrinkto dvyliktuko sudarymo tema buvo iš biurokratinių susirašinėjimų paimta klišė: „Literatūra, laikas ir socioekonominiai vertinimo kriterijai“. Anot D. Satkauskytės, orveliška naujakalbės nuotaika į diskusiją įtraukta pastebint, kad šiais laikais tik literatūra atsilaiko prie biurokratišką centralizaciją ir oponuoja medijų trafaretams. „Tai yra paslėptas literatūros socialumas, kuris labai prasmingas – nepasiduoti vyraujančiai tendencijai ir kalbos unifikacijai“, – sakė mokslininkė.

Pačią kūrybiškiausią knygą iš šio dvyliktuko komisija paskelbs per Vilniaus knygų mugę vasario 25-ąją.

2016 metų kūrybiškiausių knygų dvyliktukas (abėcėlės tvarka):

1. Eugenijus Ališanka, Stuburo tik punktyrai: eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

2. Daiva Čepauskaitė, Aš tave užmiršau: pjesės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

3. Stasys Eidrigevičius, Giedanti gaidžio galva: poema, Vilnius: Apostrofa, 2016.

4. Dainius Gintalas. Adatos: eilėraščiai, Vilnius: Tyto alba, 2016.

5. Benediktas Januševičius, Žodžiai: eilėraščiai, Vilnius: Žiemos žodžiai, 2016.

6. Giedrė Kazlauskaitė, Singerstraum: eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

7. Rimantas Kmita. Pietinia kronikas: romanas, Vilnius: Tyto alba, 2016.

8. Mindaugas Kvietkauskas, Uosto fuga: esė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

9. Sigitas Parulskis, Nutylėtų lelijų miestas: romanas, Vilnius, Alma littera, 2016.

10. Regimantas Tamošaitis, Vien tik zuikiai naktyje: esė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

11. Mindaugas Jonas Urbonas, Dvasių urna: novelės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

12. Tomas Venclova, Eumenidžių giraitė: eilėraščiai ir vertimai, Vilnius: Versus Aureus, 2016.

Bernardinai.lt