Išrinktos gražiausios 2018 metų knygos

premija4.jpg

Kultūros ministerijos kasmet organizuojamame Knygos meno konkurse geriausioms meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo knygoms išrinkti šiemet pateikta 130 leidinių. Knygos meno ekspertų komisija knygas vertino pagal meninio apipavidalinimo ir leidybinio-poligrafinio atlikimo kriterijus.

Pagrindinė metų premija paskirta Sigutei Chlebinskaitei už jautrią estetiką ir konceptualią visumą knygoje: Icchokas Rudaševskis, ,,Vilniaus geto dienoraštis. 1941–1943 / Togbukh fun Vilner geto. 1941–1943“ (leidėjas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, spaustuvė UAB Standartų spaustuvė).

Šešios premijos pagal temines grupes:

Grožinė literatūra ir eseistika

Agnei Dautartaitei-Krutulei už elegantišką vaizdo ir teksto dermę knygoje: Mindaugas Nastaravičius, ,,Bendratis“ (leidėjas UAB ,,Tyto alba“, spaustuvė UAB „BALTO print“).

Knygos vaikams

Rasai Jančiauskaitei už betarpišką santykį su skaitytoju knygoje: Marius Marcinkevičius, ,,Maži eilėraščiai mažiems“ (leidėjas Mažoji bendrija ,,Tikra knyga“, spaustuvė „UAB BALTO print“).

Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai

Jurgiui Griškevičiui už raiškų dizainą knygoje: Kristupas Sabolius, ,,Materija ir vaizduotė“ (leidėjas Vilniaus universitetas, spaustuvė UAB Standartų spaustuvė).

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

Ingai Navickaitei už sėkmingą kelių vaizdinių koncepcijų suderinimą leidinyje: ,,Žurnalas Kaunui ,,Į“ (leidėjas Asociacija Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, spaustuvė UAB dizaino studija ,,Kopa“).

Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai

Rūtai Mozūraitei už istorinio turinio šiuolaikišką perteikimą knygoje: ,,Laisvųjų testamentai. Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai“, sudarytojas Klaudijus Driskius (leidėjas VšĮ ,,Tautos paveldo tyrimai“ ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, spaustuvė UAB ,,Petro ofsetas“).

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

Gyčiui Skudžinskui už prasmingą minimalizmą knygoje: Madara Gritane, ,,Layers“ (leidėjas VšĮ ,,Nerutina“, spaustuvė UAB ,,Druka“, Algis Kaveckis, įrišimas VšĮ ,,Nerutina“).

Dvylika diplomų pagal temines grupes:

Grožinė literatūra ir eseistika

Deimantei Rybakovienei už novatorišką klasiką knygoje: Kornelijus Platelis, ,,Įtrūkusios mėnesienos“  (leidėjas VšĮ leidykla ,,Odilė“, spaustuvė UAB „BALTO print“).

Gyčiui Skudžinskui už žaismingą vizualumą knygoje: Benediktas Januševičius, Gytis Skudžinskas, ,,Raidžių paveikslai“ (leidėjas VšĮ ,,Nerutina“, spaustuvė UAB ,,Druka“).

Knygos vaikams:

Ingai Dagilei už įtraukiančią vaizdų dinamiką knygoje: Audronė Meškauskaitė, Aurina Venislovaitė, ,,Istorijos skanėstai“ (leidėjas Mažoji bendrija ,,Žalias kalnas“, spaustuvė UAB Standartų spaustuvė).

Rokui Gelažiui už meistrišką iliustracijų medžiagiškumo perteikimą  knygoje: ,,Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių stebuklinių pasakų ir dar viena“, sudarytojai Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis, iliustracijos Mariaus Jonučio (leidėjas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spaustuvė UAB ,,Petro ofsetas“).

Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai:

Dovydui Stonkui ir Deimantei Brukštaitei už netradicinį įvaizdinimą knygoje: Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, ,,How the Future King of England Ate Peacock in Vilnius: the Shared Cultural, Political and Culinary History of Britain and Lithuania“ (leidėjas Lietuvos kultūros institutas, spaustuvė Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „Baltijos kopija“).

Ulai Šimulynaitei už tikslingą dizainą knygoje: Vilma Gradinskaitė, ,,Lietuva litvakų kūryboje / Lithuania in Litvak Arts“ (leidėjas Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, spaustuvė UAB ,,Petro ofsetas“).

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

Indrei Klimaitei ir Laurai Klimaitei už atskleistas šiuolaikines estetines tendencijas leidinyje: ,,MO muziejus / MO Museum“ (leidėjas VšĮ MO muziejus, spaustuvė UAB „BALTO print“).

Arūnui Prelgauskui už klasikinių tradicijų puoselėjimą ir puikią dokumentinės medžiagos kokybę knygoje: ,,Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išnykusi praeitis“, sudarytoja Aušra Racevičienė (leidėjas Lietuvos nacionalinis muziejus, spaustuvė UAB ,,Petro ofsetas“).

Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai

Gyčiui Skudžinskui už dizaino interaktyvumą knygoje: Audrius Puipa, Gintautas Trimakas, ,,Inscenizuoti paveikslai / Staged Pictures“ (leidėjas VšĮ ,,Nerutina“, spaustuvė UAB ,,Druka“).

Ingai Navickaitei už netradicinę teksto ir vaizdo jungtį knygoje: Virgilijus Šonta, ,,Mokykla – mano namai / School is my Home“, sudarytojas Gintaras Česonis (leidėjas Asociacija Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, spaustuvė UAB dizaino studija ,,Kopa“).

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

Gyčiui Skudžinskui už ironišką leporello interpretaciją leidinyje: Gabrielė Gervickaitė, ,,03“ (leidėjas VšĮ ,,Nerutina“, spaustuvė UAB ,,Druka“, įrišimas VšĮ ,,Nerutina“).

Gyčiui Skudžinskui už panaudotą interaktyvią žanrų jungtį knygoje: ,,Kolekcijos / Collections“ (leidėjas VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, spaustuvė UAB dizaino studija ,,Kopa“).

Vilniaus dailės akademijos premija paskirta Monikai Vaicenavičienei už knygą ,,Per balas link aušros. Pasakojimas apie daktaro Jono Basanavičiaus keliones ir darbus“ (leidėjas Mažoji bendrija ,,Tikra knyga“, spaustuvė UAB „BALTO print“).

Lietuvos dailininkų sąjungos premija  skiriama Mariui Jonučiui už knygą ,,Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių stebuklinių pasakų ir dar viena“, sudarytojai Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis, iliustracijos Mariaus Jonučio (leidėjas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spaustuvė UAB ,,Petro ofsetas“).

Diplomai Knygos meno konkurso nugalėtojams – dailininkams, leidėjams ir spaustuvininkams – bus įteikti Vilniaus knygų mugėje vasario 21 d. 12 val. (Parodų ir kongresų centras LITEXPO, LRT salė / 5.1.).

Sauliaus Paukščio nuotrauka