Įsteigta Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija

2018 m. rudenį įsteigta Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija. Ja siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896–1980) ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės (1920–2011) atminimą.
Pretendentų kandidatūras bus galima teikti nuo 2019 m. vasario 21 d.

1998 m. įsteigtas Kazickų šeimos fondas – didžiausias verslininko, ekonomisto, visuomenės veikėjo, filantropo Juozo Petro Kazicko (1918–2014) ir Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės (1920–2011) palikimas Lietuvai. Aleksandra Kazickienė, buvusi pedagogo, kalbininko Petro Būtėno mokinė Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 2002 m. kartu su Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriumi įsteigė Petro Būtėno premiją. Mirus Aleksandrai Kazickienei, šia premija nebebuvo kam rūpintis. 2017 m. rudenį LKD Panevėžio skyriaus, o ypač LKD garbės nario Eugenijaus Urbono iniciatyva, premijos reikalais kreiptasi į Kazickų šeimos fondą. 2018 m. pavasarį suburta premijos, kuri nuo šiol vadinsis Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija, iniciatyvinė grupė. Jos nariai kartu su Kazickų šeimos fondu ir LKD taryba parengė premijos nuostatus.
Pretendentų kandidatūras bus galima siūlyti nuo 2019 m. vasario 21 d.

Petro Būtėno premija

Plačiau apie Petrą Būtėną žr.:
http://www.paneveziomuziejus.lt/lt/petro-btno-archyvas
Apie Kazickų šeimos fondą žr.:
http://www.kff.lt

Lietuvių kalbos draugija nuotrauka.

Tautotyrininkas, kalbininkas, pedagogas Petras Būtėnas (1896–1980)

Informacija apie Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premiją skelbta „Gimtosios kalbos“ žurnale (2018-11).
Maloniai primename, kad vyksta periodinių leidinių prenumerata.
„Gimtąją kalbą“ galima užsisakyti internetu – https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata