Jolanta Zabarskaitė. Vydūnas ir kalba

Vydūnas – ypatingas mąstytojas, dramaturgas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius, savo veikla ir gyvenimu teigęs moralinį imperatyvą puoselėti gyvą, pakylėtą žmogiškumą, tobulinti žmoniškumą  ir jo svarbiausią dedamąją – dvasingumą. Jo filosofiniuose apmąstymuose kalbai skiriama daug dėmesio. Vydūnui, antroposofinės krypties mąstytojui, rūpėjo viskas – nuo bendrųjų tautos bei kalbos dalykų, kalbos kultūrinės misijos iki jos įtakos žmogaus dvasinio tobulėjimo procesams ir lietuviškos rašybos klausimų.
Kalba mąstytojui rūpėjo ne tik kaip žmogaus saviraiškos, tobulėjimo ir santykio su tauta priemonė, jį domino ir jos raiškos psichologija bei psichofiziologija. Kalbos raiškos klausimai Vydūnui tiesiogiai siejosi su tautos gyvybingumu.

GK 2018-10_Zabarskaite_Vydunas

Nuoširdžiausiai dėkojame  „Gimtosios kalbos“ redakcijai už galimybę skaityti žurnale skelbiamus tekstus.Maloniai kviečiame visus lituanistus nepamiršti, kad „Gimtąją kalbą“ galima užsisakyti iki gruodžio 20 d.
https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata