Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933)

Vaizgantas

2019-ieji metai yra paskelbti J. Tumo-Vaižganto metais. Bibliotekoje organizuojama paroda, skirta pažymėti J. Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines.

Parodoje eksponuojami J. Tumo-Vaižganto mokslo dokumentai, laiškai A. Jakštui-Dambrauskui, J. Lindei-Dobilui, Klimų šeimos nariams, užrašų knygelės, kūrinių „Vaizdų rinkinys“ ir „Jaunam veikėjui“ rankraščiai, knygos: „Vaizdeliai“, „Pragiedruliai“, „Ten gera, kur mūsų nėra arba neapleiskime Tėvynės!“, „Tiesiant kelią Lietuvos Nepriklausomybei, 1916–1917“, „Lietuvių draudžiamojo laiko literatūros paskaitos „Apžvalga“ ir apžvalgininkai“, jo paties surašyta savo straipsnių bibliografija, Telšių vyskupų paskyrimai vikaru į Mosėdžio ir Kulių bažnyčias. Parodoje taip pat rodomi dokumentai, atspindintys J. Tumo-Vaižganto veiklą Vytauto Didžiojo bažnyčioje, Lietuvos universitete ir kt. Parodą puošia Lietuvos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės apdovanojimo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino antrojo laipsnio ordinu raštai bei gausi ikonografinė medžiaga.

Ši paroda parengta iš J. Tumo archyvo, kurio didžiausia dalis atiteko Vilniaus universiteto bibliotekai.

Paroda veiks Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje (Universiteto g. 3) iki rugsėjo 7 d.

Informacijos šaltinis: https://biblioteka.vu.lt/apie/naujienos/843-juozas-tumas-vaizgantas-1869-1933