„Kaip mokyti įdomiau?“ – ministerijos parengtas mokyklų pavyzdžių katalogas

Kaip mokyti, kad mokiniai veržtųsi į mokyklą ir prašytų „daugiau tokių pamokų“? Kaip padaryti, kad per išvykas, ekskursijas vaikai ne tik pailsėtų nuo mokyklos rutinos, bet ir daug naujo išmoktų? Kaip ugdymui naudingiau pasitelkti skaitmenines technologijas ar sumaniai išnaudoti šalia mokyklos esančias erdves? Kaip vesti pamokas, kai per šalčius ar gripo epidemiją į klases susirenka mažiau vaikų? Kaip padėti mokiniams, neturintiems motyvacijos? Savo patirtimi, kaip mokyti įdomiau, dalijasi keliasdešimt Lietuvos mokyklų. Elektroninį mokyklų pavyzdžių katalogą „Kaip mokyti įdomiau?“ parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Pvz., Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla kasmet rengia Refleksijų dienas. To pageidavo patys mokiniai. Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla dalinasi dešimties metų patirtimi, kaip integruoti informacines technologijas. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija organizuoja patyriminio ugdymo dienas. Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla pateikia pavyzdį, kaip tikslingai organizuoti ugdymą, iškilus nenumatytai situacijai dėl gripo epidemijos. Pasvalio specialioji mokykla siūlo įvairią sveikatinimo veiklą, kuri naudinga ne tik vaikams, bet ir jų tėvams.

Pageidavimą gauti tokį pavyzdžių katalogą išsakė mokyklų atstovai, dalyvavę ministerijos surengtose viešosiose konsultacijose, surengtose atnaujinamiems bendriesiems ugdymo planams aptarti.

Elektroninis leidinys – mokyklų pavyzdžių katalogas – prieinamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėse.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kaip-mokyti-idomiauministerijos-parengtas-mokyklu-pavyzdziu-katalogas