Karaliaučiaus lietuvių kalbos mokytojai mini asociacijos įkūrimo 20-metį

Karaliaučiaus (Kaliningrado) regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija, – aktyvi, kūrybinga, palaikanti glaudžius ryšius su Lietuva, mini įkūrimo 20-metį.
Nuoširdžiausiai sveikiname.


Lietuvių kalbos ir etnokultūros pamokos Karaliaučiaus krašte dažniausiai vyksta rusiškose mokyklose kaip fakultatyvai ar būreliai. Lietuviškų mokyklų yra tik viena – Karaliaučiaus Liudviko Rėzos lietuvių draugijos sekmadieninė mokykla. Kai kurie mokytojai važinėja iš Lietuvos, o kiti – tenykščiai gyventojai. Dauguma pastarųjų yra lietuvių kilmės, tačiau kai kurie net neturi lietuviškų šaknų, tik moka lietuviškai.

Pasak Alekso Bartniko, Karaliaučiaus srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijai vadovaujančio ilgus metus, mokytojų šiame krašte vis tiek trūksta, nes lietuvių kalbos mokymosi poreikiai nemažėja. 2014–2015 mokslo metais lietuvių kalbos čia mokėsi daugiau nei 800 mokinių.

Prie lietuvių kalbos ir kultūros palaikymo šiame krašte prisideda ir Lietuva. Šiais mokslo metais Karaliaučiaus srities mokyklose pagal sutartis, sudarytas su Švietimo ir mokslo ministerija, dirba 19 mokytojų, kurie moko lietuvių kalbos ir veda lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvus.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra parėmusi asociacijos svetainės www.lituanika.ru įkūrimą. Karaliaučiaus srities lituanistinių mokyklų mokytojai aktyviai dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose seminaruose, projektuose, konkursuose.

Į asociacijos, prieš 20 metų suvienijusios Karaliaučiaus krašto mokyklose lietuvių kalbą ir etnokultūrą dėstančius mokytojus, veiklą šiuo metu aktyviai įsitraukę 25 mokytojai ir meno kolektyvų vadovai.

Karaliaučiaus regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos tikslas – puoselėti tautinį tapatumą Mažosios Lietuvos žemėse, stiprinti šio krašto ryšius su Lietuva. Asociacija padeda sudaryti geriausias sąlygas lietuvių kalbos mokymuisi, Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimui, atstovauja Lietuvai Karaliaučiaus krašto kultūriniuose, švietėjiškuose renginiuose.

Šaltinis čia

Atsakyti