Kazio Bradūno pamokai artėjant

Vasario 11 d. minime poeto Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines.
Lituanistų sambūris kviečia visas mokyklas, mokytojus ir mokinius išvakarėse, vasario 10 dieną, surengti Kazio Bradūno pamoką. Palaikykime idėją, prisijunkime, paraginkime, minėkime, skaitykime Kazio Bradūno kūrybą.
Pamokoje galima naudotis šia medžiaga (tereikia aktyvuoti paryškintus žodžius):
Kazys Bradūnas. Keli lemtingi susitikimai su poezija ir žmonėmis
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Kazys Bradūnas. Eilėraščiai

Viktorija Skrupskelytė. Kazys Bradūnas
Viktorija_Skrupskelytė._Kazys_Bradūnas
Viktorija Skrupskelytė. Lietuvių egzodo literatūra. Kazys Bradūnas (1992) (1)
Viktorija Skrupskelytė. Lietuvių egzodo literatūra. Kazys Bradūnas (1992) (2)
Rimvydas Šilbajoris. Kazio Bradūno poezija: gyvenimo aukos atnašavimas
Julius Kaupas. Bradūno Devynios baladės
Žemininkai. Dalia Satkauskytė. Lietuvių egzodo poezija. Kazys Bradūnas

LRT laida „Legendos“, skirta poetui Kaziui Bradūnui
LRT laida „Brydė. Kazys Bradūnas

Kazys Bradūnas: „Tai aš devintam danguj!“ (2007 m. publikacija, minint poeto 90-metį).

Virginija Paplauskienė. Iškėlęs perlus iš gelmių (straipsnis poeto 90-čiui)
Tomas Taškauskas. Susikaupti ir skaityti (rinkinio „Paberti grūdai“ recenzija)

Po lyros ženklu. Poetas K. Bradūnas. Donelaičio kapas LRT
Laidos įrašas:

Rita Tūtlytė.K.Bradūno šimtmečiui
Pateiktis Kazio Bradūno namai Vilniuje (Nuotraukos A.Kruševičiūtės)
Bradūnas apie Mačernį-Ateitis-1969
Bradūnas apie Mačernį-2Bradūnas apie Mačernį-3Bradūno žodis-1993 vasario 15 Vilniuje