Ketvirtadieniais – „Mokytojo TV“ diena

Ketvirtadieniais po pamokų mokytojai kviečiami rinktis drauge ir jungtis prie „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu, pateikti savo įžvalgas ar užduoti klausimus. „Mokytojo TV“ transliacijas pradeda Ugdymo plėtotės centras.

Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba, globalusis švietimas, medijų ir informacinis raštingumas, STEAM – artimiausių transliacijų temos. Dar iki vasaros atostogų ketinama gvildenti priešmokyklinio ugdymo aktualijas, aptarti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą daugiafunkciuose centruose. Lietuvos šaulių sąjungos atstovai pristatys, kur ir kokios planuojamos šaulių vasaros stovyklos, kokia numatoma programa, dalyviai ir žiūrovai bus kviečiami diskutuoti, kodėl ir kaip verta įsitraukti į stovyklas mokytojams. Nuo rudens vyks vaizdo transliacijos-pamokos, per kurias mokytojams ir mokiniams bus pateikta metodinė ir mokymo medžiaga.

„Mokytojo TV“ – tai ne tik tiesioginės transliacijos, bet ir virtuali erdvė. Čia mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, bibliotekininkai, švietimo specialistai, tėvai gali rasti pagal temas, tikslinę auditoriją, mokomuosius dalykus susistemintą vaizdo medžiagą. Pagrindinę jos dalį sudaro dviejuose Ugdymo plėtotės centro vykdytuose projektuose sukurti videoįrašai.

Tai projekte „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ sukurtos „Virtualios edukacinės bibliotekos“ ištekliai: konferencijų, seminarų, paskaitų, pranešimų vaizdo įrašai, iš užsienio kalbų versti ir subtitruoti įrašai, kūrybinės serijos, savanorių darbai. „Virtuali edukacinė biblioteka“ buvo gerai įvertinta LOGIN Lietuvos interneto apdovanojimų konkurse 2014 metais kultūrinių, edukacinių tinklalapių ar projektų kategorijoje.

Kitas šaltinis – projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ sukurti mokomieji filmai, animuoti pristatymai, reportažai. Beje, šiame projekte sukurta „Mokytojo TV“ vertinimo kategorijoje „Už atvirą komunikaciją“ gavo „Europos burių 2014“ apdovanojimą.

Nuorodos

1.      „Mokytojo TV“ svetainė  

http://mokytojotv.upc.smm.lt

2.      Filmukas  „Ketvirtadienis – „Mokytojo TV“ diena“

3.       Videogidas po „Mokytojo TV“ 

4.      Tiesioginių transliacijų tinklelis  „Mokytojo TV“ svetainėje

Daugiau informacijos: Živilė Gapšienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė, tel. (8 5) 277 7690, el. p. zivile.gapsiene@upc.smm.lt.

Ugdymo plėtotės centro informacija

Šaltinis čia.

Atsakyti