Kitą savaitę bus įteiktos Metų mokytojo premijos

Balandžio 25 d. 16 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir ministras Algirdas Monkevičius įteiks Metų mokytojų premijas ir diplomus. Šiemet komisija nusprendė skirti šešias, o ne penkias, kaip įprastai, premijas. Laureatais tapo šie mokytojai: Jurgita Kupšytė-Karbauskė, Klaipėdos Vitės progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, Dainius Stasys, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas, Rūta Bakūnienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, dr. Renata Burbaitė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja, Jolanta Žilionienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, ir Nijolė Trinkūnienė, Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos vadovė, dailės mokytoja ekspertė.

Per šventę taip pat bus įteikta ir užsienio lituanistinio švietimo metų premija, kuri gruodį buvo paskirta Londono darželio-mokyklos „Obelėlė“ direktorei, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos pirmininkei Alvijai Černiauskaitei.

Jurgitai Kupšytei-Karbauskei, Klaipėdos Vitės progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, matematika yra kaip kūryba. Ji ne tik moka sudominti mokinius, paskatina juos dalyvauti olimpiadose ir konkursuose, bet ir sutelkia, uždega kitus mokytojus bendriems projektams. J. Kupšytė-Karbauskė kartu su kitais mokyklos mokytojais rengia integruotas matematikos pamokas ir projektinius darbu su daile, technologijomis, IT, lietuvių, vokiečių kalba, etika, muzika, kūno kultūra ir kt. Pvz., mokytoja inicijavo matematikos ir technologijų projektą „Keturkampiai mūsų aprangoje“: septintokai kūrė modelius ir aksesuarus su keturkampio formos detalėmis, pristatydami keturkampio savybes. Mokytoja savo mokiniams organizuoja edukacinius užsiėmimus muziejuose, veda pamokas kitose netradicinėse erdvėse, organizuoja viktorinas, Pi pyragų dieną, į pamokas pasikviečia su matematika susijusių profesijų atstovų, pvz., iš Klaipėdos jūrų direkcijos, banko ir kt. Mokytoja tobulinasi seminaruose, taip pat ir tarptautiniuose, šiemet irgi pateikė prašymą dalyvauti mokytojų meistriškumo ir lyderystės programoje JAV („Teaching Excellence and Achievement“) ir tapo viena iš 173 pasaulio mokytojų, pakviestų į šią stažuotę.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojo eksperto Dainiaus Stasio išskirtinumas tas, kad jis, įgijęs tarptautinį žygių vadovų sertifikatą, netradicines pamokas mokiniams organizuoja ne tik Mažeikių rajone, bet visoje Lietuvoje ar už jos ribų, pvz., Gaujos nacionaliniame parke, Kuržemėje ir kt. Atliekant gimnazijos išorinį vertinimą, jo geografijos pamokos įvertintos aukščiausiais balais. Mokytojo Dainiaus mokiniai pasiekia itin gerų rezultatų per egzaminus (pernai jo mokinio valstybinio geografijos egzamino darbas įvertintas 100 balų), taip pat olimpiadose ir konkursuose. D. Stasys yra parengęs įvairių metodinių priemonių geografijos pamokoms, leidinių, veda atviras pamokas, seminarus kolegoms, yra skaitęs pranešimų ir latvių kalba. Mokytojas rengia mokyklų protmūšio užduotis, vertina rajono geografijos mokytojų veiklą jiems siekiant aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Rūta Bakūnienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja, ypač daug dėmesio skiria gamtamoksliniam mokinių ugdymui, tad nenuostabu, jog dvejus metus jos mokiniai laimi pirmojo laipsnio diplomus respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Apskritai jos ugdytiniai ketvirtokai per nacionalinį mokinių pasiekimo patikrinimą pranoksta vidurkį ir nemažai jų pasiekia aukščiausius rezultatus. Mokytoja dalyvauja projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, tobulina naujų technologijų, mokinių skaitmeninio ugdymo raštingumo kompetencijas, pernai šia tema stažavosi Olandijoje. Mažieji pilviškiečiai per mokytojos Rūtos pamokas mokosi naudodamiesi interaktyvia lenta, edukacinėmis bitutėmis-robotais, išmaniosiomis pelytėmis, elektroninėmis pratybomis EMA ir pan. Mokytoja yra išleidusi leidinį „Kūrybingumo kompetencijos ugdymas pradinėje mokykloje“, yra sukūrusi savo klasės svetainę, kurioje dalijasi savo sukurta medžiaga su kolegomis, dalyvauja internetinėse paskaitose, rašo straipsnius ir kt. Konkurse „Virtuali kelionė klasėje“ jos parengta metodinė medžiaga patenka tarp geriausiai įvertintų darbų.

Fizikos mokslų daktarė, informatikos vyresnioji mokytoja Renata Burbaitė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje mokinius moko informacinių technologijų, o Kauno technologijos universiteto studentus – algoritmų ir objektinio programavimo. Jos mokiniai sėkmingai dalyvauja informatinio mąstymo, jaunųjų mokslininkų konkursuose, tarptautiniuose robotikos turnyruose Taline ir Rygoje. Praėjusiais mokslo metais jos mokinys pelnė specialųjį prizą už geriausią informatikos darbą ES jaunųjų mokslininkų konkurse. Pernai pavasarį mokytoja programavimo pradmenų kursą 10 klasės mokiniams papildė mikrodaviklių programavimo pradmenimis. Ji aktyvi akademinės ir pedagoginės bendruomenės narė, rengianti pranešimus, dalyvaujanti švietimo kaitos projektuose, IT ir programavimui skirtuose renginiuose, komisijose, keletą metų yra KTU organizuojamų programavimo pamokėlių kuratorė.

Jolanta Žilionienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, mokytoja dirba 24 metus. Daug dėmesio skirdama praktiniam teorinių žinių taikymui, individualizuodama užduotis, patyrusi mokytoja sugeba sudominti mokinius gana sunkiu chemijos mokslu. Nuo 2004 metų ji sistemingai dirba su gamtamoksliniam ugdymui gabiais mokiniais. Jos mokiniai tyrė Černobylio avarijos padarinių įtaką Varėnos miškų grybų, vaistažolių radioaktyvumui ir su savo darbais dalyvavo Jaunųjų mokslininkų konkursuose, o mokinių darbas apie grybų dažų pritaikymą gobelenų restauravimui Helsinkyje vykusiame konkurse pateko tarp geriausiųjų ir jo autorės galėjo dalyvauti mokymuose Europos patentų biure Miunchene. Mokytojos parengti mokiniai įvairiuose konkursuose laurus skina nuolatos ir kasmet. Štai ir šiems mokslo metams prasidėjus Kinijoje įvykusiame Tarptautiniame mokslo ir technologijų inovacijų konkurse paaugliams dviejų varėniškių darbas apie didžiosios ugniažolės ekstraktų poveikį infekcijoms buvo pažymėtas sidabru, o grįžus – ir Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėka. Mokytoja J. Žilionienė rajone kasmet organizuoja gabių mokinių ugdymo konferenciją, rengia seminarus mokytojams, projektinį ugdymo metodą yra pristačiusi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kolegoms.

Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos vadovė, dailės mokytoja ekspertė, dailininkė Nijolė Trinkūnienė meno paslapčių moko mokinius ir suaugusiuosius. Ji kasmet organizuoja savo mokinių personalines kūrybos parodas, tarp jos mokinių – daugybė dailės olimpiados prizininkų, konkursų nugalėtojų, taip pat ir 18 mokinių, pasirinkusių su daile susijusias profesijas. Pernai jaunųjų ignaliniečių darbai buvo eksponuoti Čekijoje, o pavieniai pasklidę po įvairias šalis – Vokietiją, Švediją, Lenkiją, Čekiją. Mokytoja dalyvauja ir organizuoja plenerus, parodas, seminarus dailės mokytojams, kuria metodines priemones, veda atviras pamokas. Yra parengusi formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas. Ji dirba ir Ignalinos rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijoje. Mokytoja N. Trinkūnienė ieško netradicinių ugdymo formų netradicinėse erdvėse. Pvz., dalyvaudama tarptautiniame Comenius Regio projekte, parengė metodines rekomendacijas apie skaitymo skatinimą per dailės pamokas. Kartu su mokiniais ištapė Palūšės autobusų stotelę, Mielagėnų globos namų interjerą, taip pat Ignalinos ligoninės patalpą, kad čia lankydamiesi vaikai mažiau bijotų ir jaustųsi jaukiau.

Metų mokytojo premija skiriama mokytojams už praktinės veiklos nuopelnus, aktyvų ir kūrybišką darbą, jų mokinių pasiekimus, pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių ugdymą, aktyvų dalyvavimą ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir visuomenėje. Pernai, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, taip pat buvo skirtos 6, o ne 5, kaip įprastai, Metų mokytojo premijos. Vienos premijos dydis – 4 560 eurų.

Apie Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos laureatę.
A. Černiauskaitė Vilniaus universitete yra įgijusi tiksliųjų mokslų srities mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigusi magistro studijas Londono South Bank universitete. Apsigyvenusi Londone 2007 m. įkūrė darželį-mokyklą „Obelėlė“. Mokyklos veiklą yra įvertinusi ir Jungtinė Karalystė. Mokyklai-darželiui „Obelėlė“ du kartus suteiktas Londono Newham savivaldybės kokybės įvertinimo sertifikatas. A. Černiauskaitė aktyviai dalyvavo steigiant Lietuvybės centrą Alytuje, kurį gali lankyti iš užsienio sugrįžę lietuvių vaikai. Premija teikiama antrą kartą. Šios premijos dydis – 1900 eurų.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kita-savaite-bus-iteiktos-metu-mokytojo-premijos