Klasifikatoriai, skirti informacijai apie lituanistines mokyklas

ITC direktoriaus 2018-01-31 įsakymu Nr. V1-10 įteisinti du klasifikatoriai (Lituanistinės švietimo įstaigosLituanistinių švietimo programos), skirti užsienyje veikiančių lituanistinių švietimo įstaigų informacijai, kaupiamai ŠMIR registre ir atvaizduojamai AIKOS sistemoje, sisteminti.

Informacijos šaltinis: http://www.itc.smm.lt/