Konferencija „Leonardo Gutausko paratopijos: poezija, proza, dailė“

Lapkričio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute rengiama konferencija „Leonardo Gutausko paratopijos: poezija, proza, dailė“, skirta kūrėjo 80-čiui paminėti.

Konferencijos programa
10:00-10:10 prof. AUŠRA MARTIŠIŪTĖ
Įžangos žodis
I posėdis
Moderuoja habil. dr. JŪRATĖ SPRINDYTĖ
10:10-10:30 doc. dr. AUDINGA PELURITYTĖ
Leonardo Gutausko kūrybos programa eilėraščių rinkinio „Betliejus“ horizonte
10:30-10:50 prof. VYTAUTAS MARTINKUS
Ką apie Leonardą Gutauską šiandien pasakytų, jei prisikeltų, a. a. Albertas Zalatorius
10:50-11:10 dokt. SAULIUS VASILIAUSKAS
Ambivalentiškos Gutausko vietos lietuvių literatūros lauke apibrėžtys
11:10-11:20 DISKUSIJA
11:20-11:40 KAVOS PERTRAUKA
II posėdis
Moderuoja doc. dr. AUDINGA PELURITYTĖ
11:40-12:00 dr. VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
Oeirinės autobiografijos kontūrai folkloriniuose sapnų pasakojimuose ir Leonardo Gutausko kūryboje
12:00-12:20 dr. GINTARĖ BERNOTIENĖ
„Dilgėlė“
12:20-12:40 habil. dr. JŪRATĖ SPRINDYTĖ
Romano „Vilko dantų karoliai“stigma
12:40-13:00 ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ
Leonardo Gutausko kūrybos ikoniškumas
13:00 DISKUSIJA. Brolijos „Lapteviečiai” atstovų žodis
Informacijos šaltinis: http://www.llti.lt/lt/naujienos/608