Kultūros įstaigos ir menininkai kviečiami dalyvauti Kultūros paso programoje

lentele.jpg

Jau priimamos paraiškos Kultūros paso paslaugų atrankai. Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija kviečia kultūros bei meno įstaigas, menininkus, kultūros edukatorius teikti pasiūlymus šiemet pradedamai įgyvendinti mokinių Kultūros paso programai.

Teatrai, koncertinės įstaigos, galerijos, kitos įstaigos ar asmenys veikiantys architektūros, cirko, dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kino, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, tarpdisciplininio meno, skulptūros, šokio bei teatro srityse galės siūlyti savo pastatymus, renginius, projektus, sukurtus specialiai šiai programai, taip pat ir įrašytus į nuolatinį repertuarą. Vienas kultūros paso paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška.

Kultūros, meno įstaigos, edukacinių programų rengėjai turės įsipareigoti paslaugas teikti ne trumpiau nei vienerius metus, o jų paslaugos turi būti pritaikytos ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą veiklą, juridiniai asmenys bei kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir meno renginių, kultūrinės edukacijos, kultūros bei meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, veikla.

Atrinkus paslaugas ir jų sąrašą paskelbus švietimo portale emokykla, mokyklos, klasės rinksis, kurias įtraukti į Kultūros paso paketą.

Numatyta, kad pradinių klasių moksleiviai kultūros pasais galės naudotis tik organizuotai grupėmis, o vyresniųjų 9–12 klasių mokiniai – ir savarankiškai arba pasiskirstę mažesnėmis grupėmis. Pradinių klasių mokiniams skirtos paslaugos turi būti pritaikytos visai klasei ar kelių klasių sudarytai grupei. Mokinius lydintiems asmenims, mokytojams kultūros paso programoje numatytų renginių lankymas bus nemokamas.

Jau nuo rugsėjo mėnesio kultūros pasus turės pradinių klasių mokiniai, o nuo 2019-ųjų pradžios – visi mokiniai. Pasiūlytų paslaugų sąrašas galės būti pildomas.

Kultūros pasas – priemonė, padedanti ugdyti Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročius, plėsti  jų kultūros patirtį, teikiant jiems kultūros pasui  atrinktas  kultūros ir meno paslaugas.

Daugiau informacijos apie Kultūros paso paslaugų atranką galite rasti: čia

Informacijos šaltinis: http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-istaigos-ir-menininkai-kvieciami-dalyvauti-kulturos-paso-programoje