Kultūros ministras M. Kvietkauskas: „Vydūnas leidžia pajusti mūsų gyvenimo šaknis“

0Z2A9106.JPG

Rugsėjo 1 d. Klaipėdoje surengtos paminklo iškiliam Mažosios Lietuvos kultūros veikėjui, rašytojui, filosofui Vydūnui (tikr. Vilhelmas Storostas) atidengimo iškilmės. Jose dalyvavęs kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pasidžiaugė gražia, saulėta diena, simboliškai ją susiedamas su pačiu Vydūnu, kuris kalbėjo apie saulėtą žmogų, pabrėžė vidinės šviesos svarbą, siekė, kad visi taptume saulėtais žmonėmis ir sakė, kad jei mūsų akyse nebūtų saulėtų pradų, kaipgi matytume saulę.

Pasak ministro M. Kvietkausko, Vydūnas buvo vienas šviesuolių, kūrusių šviesesnę Lietuvą ir mūsų valstybės tikrovę. „Savo traktate „Mūsų uždavinys“ jis kalbėjo apie tai, kad valstybės gyvenime svarbiausia kurti aukštesnį žmogų, aukštesnį žmogiškumą, kelti žmogų aukštyn. Man atrodo, mums labai svarbu atsiminti Vydūną ne tik todėl, kad tai būtų istorijos ženklas ar istorijos atmintis. Visa tai kuria šviesesnį, gilesnį mūsų vidinį gyvenimą, daro mus stipresnius. Vydūnas leidžia pajusti mūsų gyvenimo šaknis. Tikiu, kad šitas paminklas yra gyvas daiktas, gyvas augmuo, liudijantis, kad ne tik Vydūno atmintis, bet ir jo mintis mumyse yra gyva ir gyvuos toliau“, – kalbėjo kultūros ministras M. Kvietkauskas. Jis padėkojo visiems, sukūrusiems aikštę, kurioje krenta Vydūno dvasios spindulys ir kurioje įamžinta šios asmenybės žmogiškoji aura.

Skulptorių Arūno Sakalausko su kolegomis iš Ukrainos Borisu Krylovu ir Olesiu Sidoruku monumentas iškilo skvere tarp Puodžių ir Bokštų gatvių.

2018-uosius, minint Vydūno 150-ąsias gimimo metines, Seimas buvo paskelbęs Vydūno metais.

Vydūnas sukūrė savitą kultūros sampratą, užimančią reikšmingą vietą XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūros filosofijoje, stengėsi stiprinti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią, savo įvairiašake veikla siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą. 40 metų vadovavo Tilžės giedotojų draugijai, tapusiai išskirtiniu kultūrinio Mažosios Lietuvos lietuvininkų gyvenimo reiškiniu.

Vydūno literatūrinį palikimą sudaro per 60 knygų – įvairaus žanro pjesės, libretai, apysakos, filosofiniai ir istoriosofijos traktatai, dainų rinkiniai, lietuvių kalbos vadovėliai, lietuvių–vokiečių kalbų žodynas, studija apie Kristijoną Donelaitį, atsiminimai.

Informacijos šaltinis: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministras-m-kvietkauskas-vydunas-leidzia-pajusti-musu-gyvenimo-saknis