Kultūros paso paslaugų skaičius artėja prie 2 tūkstančių

KP.pngPo vasaros atostogų į mokyklas grįžę moksleiviai gali naudotis daugiau nei trečdaliu išaugusia Kultūros paso paslaugų rinkinio pasiūla. Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas patvirtino naują Kultūros paso paslaugų rinkinį, kuriame nurodomos kultūros ir meno paslaugos, skirtos 1–12 klasių mokiniams.

Greta iki šiol siūlytų daugiau kaip 1100 kultūros ir meno paslaugų Kultūros paso ekspertų komisija atrinko beveik 600 naujų paslaugų, ir bendras jų skaičius šiuo metu siekia 1700.

Komisija naujas kultūros įstaigų ir organizacijų, edukatorių ir menininkų pasiūlytas paslaugas atrinko vadovaudamasi Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, kuriame numatyti paslaugų atrankos kriterijai.

Kultūros paso rinkinį papildė daugiau kaip dviejų šimtų paslaugų teikėjų pasiūlytos kultūros paslaugos, 87 iš šių tiekėjų yra nauji. Siūlydami paslaugas aktyvūs buvo muziejai, rengiantys įvairius kultūrinės edukacijos užsiėmimus, nemažai paslaugų siūlo ir bibliotekos, teatrai, koncertinės įstaigos, kultūros centrai, galerijos bei menininkai visoje Lietuvoje.

Kultūros pasas yra Kultūros ministerijos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendinama priemonė, leidžianti mokiniams kartu su klase ar grupėmis valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose: spektakliuose, koncertuose, parodose, pažintiniuose ir edukaciniuose kultūros užsiėmimuose. Mokinio kultūros pasui metams skiriama 15 eurų, už kuriuos galima pasirinkti apie keturias kultūros ir meno paslaugas – kultūros renginius, kultūrinės edukacijos užsiėmimus ar kultūros renginius, kuriuose vyksta ir kultūrinė edukacija. Siūlomų paslaugų kaina svyruoja nuo 0,3 iki 15 eurų, o kai kurios paslaugos yra nemokamos.

Kultūros paso priemonė buvo pradėta įgyvendinti nuo 2018 metų rudens pasiūlius apie 400 kultūros ir meno paslaugų pradinių klasių mokiniams. Nuo 2019 metų balandžio Kultūros pasas pradėjo veikti visa apimtimi – juo naudotis gali visų klasių mokiniai. Šiuo metu 1700 kultūros ir meno paslaugas pagal Kultūros pasą siūlo apie 700 paslaugų teikėjų.

2018 m. Kultūros pasui Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 624 395 eurų, 2019 m. skirta 4,5 mln. eurų.

Spalio mėnesį planuojama skelbti kvietimą teikti naujas paraiškas Kultūros pasui, siekiant papildyti rinkinį nuo 2020 metų teikiamomis paslaugomis.

Plačiau apie Kultūros pasą

Informacijos šaltinis: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-paso-paslaugu-skaicius-arteja-prie-2-tukstanciu