Kultūros valanda „Dabar į mus kiti pasauliai skrenda“

Kovo 13 d. 17 valandą Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3a) rengiama Kultūros valanda
„Dabar į mus kiti pasauliai skrenda“.

Vyks
Justino MARCINKEVIČIAUS baladžių poemos
DEVYNI BROLIAI

(214-oji „Santaros“ bibliotekos knyga 25-uosius „SANTAROS“ žurnalo metus palydint)

Ir DVD
PAUKŠTIS DANGUJE – NE PAUKŠTIS
sutiktuvės

Kviečiame drauge paminėti Justino Marcinkevičiaus 85-ąsias gimimo metines.

Maloniai laukiame.

Lietuvos Dailės muziejus
LRT
SANTARA
Petro ofsetas

Atsakyti