Kūrybinė edukacinė stovykla Vilniuje

2015 m. liepos 6–12 d. Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, organizuoja kūrybinę  edukacinę stovyklą, vyksiančią Vilniuje (tiksli vieta bus pranešta užsiregistravusiems dalyviams).
Stovyklos tikslas – sudaryti galimybes kvalifikacijai tobulinti, bendradarbiavimui ir gerosios patirties mainams skatinti tarp lituanistinio švietimo srityje dirbančių pedagogų ir specialistų Lietuvoje ir užsienyje.

Renginys skirtas Lietuvos mokytojams, dirbantiems su užsieniečių vaikais, su grįžusiais iš užsienio vaikais, ir užsienio neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklų mokytojams ir formaliojo lituanistinio švietimo mokytojams, vykdantiems neformaliojo ugdymo veiklas.

Kūrybinėje edukacinėje stovykloje bus analizuojamos kultūrinio tapatumo, tarpkultūrinio pažinimo, amžiaus tarpsnių ypatumų, tėvų ir bendruomenės vaidmens temos, aptariami neformaliojo ugdymo principai, bus pristatomos naujausios lituanistinio ugdymo mokymo priemonės, dalijamasi gerąja patirtimi, atliekamos praktinės užduotys, kuriami ir išbandomi lituanistinio ugdymo scenarijai ir pan.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir užpildyti registracijos anketą, kurią rasite adresu  http://goo.gl/forms/WXkKBqKfUC, iki š.m. birželio 22 d.

Jei kiltų klausimų dėl registracijos, rašykite el. p. meile.ceponiene@upc.smm.lt  ar giedre.tumosaite@upc.smm.lt

Meilė Čeponienė
Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir
organizavimo skyriaus metodininkė

Atsakyti