Kvalifikacijos tobulinimo programos 2016 metams

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2016 metams pagal LR ŠMM Ministro įsakymą „Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“.

Programų laukiame iki 2015 m. gruodžio mėn. 15 dienos.

PRIDEDAMA: 2015 m. rugpjūčio 13 d. LR ŠMM Ministro įsakymas V-898.

Kvalifikacijos tobulinimo programos forma. 

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Zita Verbickienė Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos. zita.verbickiene@kpkc.lt (8 37) 32 41 58

Šaltinis čia

Atsakyti