Kviečiame dalyvauti apklausoje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo situacija Lietuvoje“

Pedagogų profesionalumo didinimas yra vienas strateginių švietimo tikslų, kuriam didžiulę įtaką daro pedagogų kompetencijų stiprinimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (toliau – PKT). 2016 metais atlikto valstybinio audito tyrimo duomenimis, PKT organizuojamas nepakankamai veiksmingai. Šiuo metu Lietuvoje PKT vykdo 72 akredituotos institucijos, o kvalifikaciją tobulina valstybinių, savivaldybių, nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų pedagogai.
Anketą užpildyti galima aktyvavus nuorodą
http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-situacija-lietuvoje

upc_violet