Kviečiame dalyvauti edukaciniame projekte, skirtame Motiejaus Valančiaus atminimui įamžinti

Motiejus Valančius – žymus XIX a. vidurio  Lietuvos švietėjas, kultūros puoselėtojas, aktyvus visuomenininkas. Jo idėjos ir puoselėtos vertybės gyvos iki šiol. Kaip jos suprantamos, pritaikomos ir interpretuojamos šiandien?

Kviečiame mokinius pagal M. Valančiaus biografiją, jo kūrybą parengti inscenizacijas, suvaidinti kūrinių fragmentus, interpretuoti taikant šiuolaikines realijas.
Konkursu siekiama skatinti įvairiakalbių mokyklų mokinių tarpusavio bendravimą, ugdyti mokinių meninius gebėjimus, dorovinį, estetinį ir kultūrinį sąmoningumą, pilietiškumo jausmą, skatinti domėjimąsi lietuvių literatūra, aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą, tradicijas ir tęstinumą, atkreipti dėmesį į Motiejaus Valančiaus kaip asmenybės, švietimo, kultūros, politikos, dvasininkijos atstovo įtaką Lietuvos kultūrai, švietimui, istorijai.
Projekte gali dalyvauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 5–12 klasių mokiniai ir mokinių grupės iš mokyklų, kuriose mokoma lietuvių, lenkų, rusų kalbomis bei visų dalykų mokytojai.
Projektas vykdomas 2016 m. kovo–gegužės mėn.

Projekto sąlygos

Dalyvių registracija vyks iki balandžio 15 d.
Projekto koordinatorė Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė Aušra Žemaitytė,
tel. 8 5 267 1930,
LMNSC_logo_RGB

Atsakyti