Suėjimas „Simonas Daukantas šviežiai: sugrįžtuvės ir sugrąžintuvės“. Parodos katalogo pristatymas

Kultūrologų ir literatūros tyrinėtojų suėjime susitelkiama į Simono Daukanto tekstų daugiasluoksniškumą tiek idėjų, tiek raiškos požiūriu. S. Daukantas, profesoriaus Giedriaus Subačiaus taikliai pavadintas „žmogumi-universitetu“, domėjosi ne tik istoriografija, filologija, tautosaka, religijos istorija, bet ir pedagogika. Susitikime planuojama gvildenti S. Daukanto sąsajas su Vakarų intelektualine mintimi, aptarti jo tekstų įvairovę, jų kalbą ir rašybą, įvertinti jo nuopelnus.  

Bus kalbamasi apie tai, kas gi yra tie S. Daukanto padėti lietuvystės pamatai, kiek S. Daukanto tekstus pažįsta šiuolaikinė visuomenė, kodėl grįžtama prie kontroversiško jo vertinimo ir jis pavadinamas caro aparačiku.

Dėmesio bus skirta jaunosios kartos dialogui su S. Daukanto palikimu. Bus bandoma svarstyti, kaip S. Daukantą pristatyti mokiniams, studentams.

Dalyvauja: prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, prof. dr. Roma Bončkutė, prof. dr. Brigita Speičytė, prof. habil. dr. Giedrius Subačius, prof. dr. Saulius Pivoras, Vida Girininkienė.

Renginio metu taip pat bus pristatytas parodos katalogas „Simonas Daukantas: Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“, kurį bus galima įsigyti už specialią kainą.

Daugiau informacijos apie katalogą rasite čia (spauskite nuorodą)

Valdovų rūmų Renginių salė