Kviečiame dalyvauti projekte, skirtame Motiejaus Valančiaus atminimui įamžinti

Motiejus Valančius – didysis XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, studijas tęsė Vyriausioje Vilniaus kunigų seminarijoje,1828 m.rugsėjo 1d.Vilniaus katedroje įšventintas kunigu. Motiejus Valančius rašė dvasinio ir religinio turinio knygas, skatino kitus apsišvietusius žmones rašyti gimtąja kalba. Rūpinosi lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis platinimu bei parapijiečių švietimu. Tautos, lietuvybės klausimas rūpėjo ir Motiejaus Valančiaus pėdomis ėjusiam Juozui Tumui-Vaižgantui.  Įvairiapusės Vaižganto veiklos tikslas buvo jungti tautą, kad ši bendradarbiautų tėvynės labui.

Motiejaus Valančiaus ir Juozo Tumo-Vaižganto idėjos bei vertybės gyvos iki šiol. Kaip jos suprantamos, kaip jos pritaikomos ir interpretuojamos šiandien? 5–12 klasių mokiniai kviečiami pasirinkti Motiejaus Valančiaus, Juozo Tumo-Vaižganto kūrybos ar gyvenimo epizodus bei laisva forma juos pristatyti, interpretuoti – vaidinimais, filmukais, piešiniais ir t. t.

Projekto nuostatai

Informacijos šaltinis: https://www.lmnsc.lt/naujiena/kvieciame-dalyvauti-projekte-skirtame-motiejaus-valanciaus-atminimui-iamzinti-3703s/