Kviečiame dalyvauti ugdymo naujovių pristatymuose

Šiandien mokytojai, įgyvendinantys bendrąsias programas, turi būti atviri pokyčiams ir naujovėms, autonomiški, profesionalūs, išmanantys dalykų turinį bei didaktiką, lyderiai, atsakingi mokinių mokymosi vadybininkai, veiksmingų mokymo(si) aplinkų ir situacijų kūrėjai, mokinių mokymosi tyrėjai ir ekspertai.

Ugdymo plėtotės centras 2018 m. rugpjūčio 22 d. kviečia kalbų (gimtųjų ir užsienio) ir matematikos mokytojus į užsienio šalių ugdymo patirties pristatymus, į kuriuos atvyks:

  • dr. Pavel Sporek, Krokuvos pedagoginio universiteto Literatūros ir kalbos didaktikos katedros docentas, mokytojas, įvairių straipsnių ir knygų apie lenkų kalbos mokymo(si) metodiką autorius, ir dirbs su – kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojais; Registruotis
  • dr. Paul Goldenberg, Harvardo universiteto mokslų daktaras, matematikos ir informatikos ugdymo turinio rengėjas, knygų ir straipsnių matematikos mokymo(si) klausimais autorius, tyrėjas, kurio pedagoginė patirtis siekia nuo pradinio ugdymo iki universiteto; jis dirbs su matematikos mokytojais. Registruotis

Renginių vieta – Vilnius (konkreti vieta bus nurodyta užsiregistravusiems dalyviams).

Pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija vyks nuo 9.00 val. Renginių trukmė − 8 akad. val., užsienio ekspertų ugdymo praktinės patirties pristatymuose numatytas vertimas.

Maloniai kviečiame dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus nemokamuose renginiuose, skirtuose dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

Klausytojams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės išlaidos į renginį. Užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašu.

Užsienio šalių ekspertų pristatymai vykdomi įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Daugiau informacijos telefonais: (8 5) 277 2195, (8 5) 277 9881 arba elektroniniais paštais: rasa.savareikaite@upc.smm.ltdaina.grigeniene@upc.smm.ltmeile.ceponiene@upc.smm.ltalbina.vilimiene@upc.smm.lt

Raštas kvietimas 2018-07-04
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija