Kviečiame dalyvauti Vokietijos, Austrijos ir Estijos ugdymo naujovių pristatymuose

Šiandien mokytojai, įgyvendinantys bendrąsias programas, turi būti atviri pokyčiams ir naujovėms, autonomiški, profesionalūs, išmanantys dalykų turinį bei didaktiką, lyderiai, atsakingi mokinių mokymosi vadybininkai, veiksmingų mokymo(si) aplinkų ir situacijų kūrėjai, mokinių mokymosi tyrėjai ir ekspertai. Jie nuolat ieškodami mokosi, bendradarbiauja tarpusavyje, komandose ir tinkluose, reflektuodami profesinę veiklą ir patirtį, tobulina savo kompetencijas.

Ugdymo plėtotės centras 2018 m. gegužės 9–10 d. kviečia pradinio, socialinio, meninio ugdymo ir kalbų bei kūno kultūros mokytojus į užsienio šalių ugdymo patirties pristatymus, į kuriuos atvyks:

Bettina Fromman, Kylio universiteto lektorė, knygų ir ugdymo medžiagos apie kūno kultūros ugdymą mokyklose autorė. Pastaruosius 20 metų veda kūno kultūros ugdymo užsiėmimus (bėgimas, plaukimas, badmintonas, įvairūs lauko žaidimai) pedagogikos studentams. Karjeros pradžioje dirbo mokykloje kūno kultūros ir prancūzų kalbos mokytoja.

  • Gegužės 9 d. pradinio ugdymo mokytojams, vedantiems kūno kultūros pamokas. Registruotis
  • Gegužės 10 d. kūno kultūros mokytojams. Registruotis

Prof. dr. Michael Wimmer, Austrijos kultūros tarybos direktorius, turintis ilgametę patirtį kultūros, švietimo ir pedagogikos srityse: Vienos taikomųjų menų universiteto dėstytojas, Austrijos švietimo ministerijos konsultantas, UNESCO ir Europos Tarybos konsultantas.

Einar Värä, pažangiausių skaitmeninių priemonių ir įrankių taikymo įvairiose ugdymo srityse (socialiniai mokslai, kalbos) ekspertas, ilgametis Estijos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis ekspertas, Estijos nacionalinio egzaminų ir kvalifikacijos tobulinimo centro ekspertas. Karjeros pradžioje dirbo istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoju.

  • Gegužės 9 d. socialinio ugdymo mokytojams. Registruotis
  •  Gegužės 10 d. kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojams. Registruotis

Renginių vieta – Lietuvos edukologijos universitetas (centriniai rūmai), Studentų g. 39, Vilnius.

Pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.00 val. Renginių trukmė − 8 akad. val., užsienio ekspertų ugdymo praktinės patirties pristatymuose numatytas vertimas.

Maloniai kviečiame dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus nemokamuose renginiuose, skirtuose dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

Klausytojams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės išlaidos į renginį. Užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašu.

Užsienio šalių ekspertų pristatymai vykdomi įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Daugiau informacijos telefonu +370 5 277 9881 arba elektroniniu paštu daina.grigeniene@gmail.com.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija