Kviečiame į „Archivum lithuanicum“ 18 tomo sutiktuves

2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienį, Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje, vyks metinio mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum 18 tomo sutiktuvės. Renginio pradžia – 16 val.

Programa:
16.00 ekskursija po Signatarų namus
17.00 žurnalo pristatymas

Dalyvauja: Alma Braziūnienė, Darius Kuolys, Rimantas Miknys, Sigitas Narbutas, Giedrius Subačius.

Naujojo tomo turinys:

Straipsniai:
• Ona Aleknavičienė Biblijos frazeologizmai Jokūbo Brodovskio rankraštyje Litauische Sprichwörter und Rätsel 9
• Birutė Triškaitė, Žavinta Sidabraitė Johannas Jacobas Quandtas tikrai mokėjo lietuviškai 47
• Philip Kraut Jacob Grimm und die litauische Sprache – II . Etymologische Forschung im Deutschen Wörterbuch 89
• Giedrius Subačius Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos (1828–1834) rašybos lūžiai: diakritikai, geminatos, digrafai 135
• Mindaugas Šinkūnas Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? Vardo rašybos raida XVI–XIX amžiaus raštuose 185
• Daiva Sinkevičiūtė Lietuvių dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 metų sąraše 221
• Reda Griškaitė „Kasdienybės rašymas“ kaip provincijos intelektualų kūrybinės raiškos ženklas (Šiaurių dvaro savininko Teodoro Narbuto pavyzdys) 255
• Tamara Bairašauskaitė Bajorų žemvaldžių ekonominės ir socialinės minties trajektorijos: rašytinis Antano Medekšos palikimas 303
• Giedrius Subačius, Pēteris Vanags Žodis valstybė – Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas 337

Recenzijos:
• Birutė Kabašinskaitė Recenzuojama: Altlitauisches etymologisches Wörterbuch 1‒3, 2015 375
• Aurelija Tamošiūnaitė Recenzuojama: Gijsbert Rutten, Marijke J. van der Wal, Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch, 2014 385
• Liucija Citavičiūtė Recenzuojama: Žavinta Sidabraitė (par.), Kūdikių prietelius. Skaitinių vadovėlis, 2015 397
• Jolanta Gelumbeckaitė Recenzuojama: Bettina Bock, Maria Kozianka (Hrsg.), Schleichers Erben. 200 Jahre Forschung zum Baltischen und Slawischen, 2014 405
• Alma Braziūnienė Recenzuojama: Roma Bončkutė (par.), Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955), 2015 413
• Akvilė Grigoravičiūtė Recenzuojama: Francesco Zamblera, Jidiš kalbos žodynėlis, 2015 421
• Roma Bončkutė Recenzuojama: Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Gerulaitienė (par.), Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas, 2015 425
• Paulius V. Subačius Recenzuojama: Darius Staliūnas (sud.), Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, 2015 433
• Nijolė Strakauskaitė Recenzuojama: Vasilijus Safronovas, Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis, 2015 443

Apžvalgos, pastabos, diskusijos:
• Ernesta Kazakėnaitė Glaustai apie pirmosios Biblijos latvių kalba vertimo istoriją 451
• Ona Aleknavičienė Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų 469
• Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Dalia Kiseliūnaitė Tarptautinė konferencija, skirta Georgo Wenkerio sakinių vertimams į užsienio kalbas 479
• Regina Venckutė In memoriam: Algirdas Sabaliauskas (1929–2016) 483

kvietimas_i_archivum_lithuanicum_18_sutiktuves

LKI logo