Kviečiame į IV-ąją tarptautinę mokslinę didaktikos konferenciją „Skaitymo ir rašymo kultūra: teorija ir praktika

Kviečiame į IV-ąją tarptautinę mokslinę didaktikos konferenciją „Skaitymo ir rašymo kultūra: teorija ir praktika“, skirtą mokinių skaitymo ir rašymo mokymo(si) didaktikos aktualijų ir perspektyvų klausimams šiuolaikiniame pasaulyje aptarti.

Konferencijos laikas – 2016 m. lapkričio 17 d.

Konferencijos vieta – LEU Lituanistikos fakultetas, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

 

Konferencijoje numatomų analizuotiproblemųkryptys:

  • Skaitymas kaip sociokultūrinis konstruktas
  • Literatūra ir visuomenė
  • Knygos ir elektroninės technologijos
  • Skaitymo kultūra ir edukacija
  • Literatūros didaktika universitete: Lietuvos ir pasaulio patirtys
  • Sociokultūrinis kontekstas ir mokinių kalbinio raštingumo pokyčiai
  • Kalbinio ir literatūrinio (kultūrinio) raštingumo ugdymo teorija ir praktika
  • Būsimųjų mokytojų kalbinis ir literatūrinis (kultūrinis) raštingumas
  • Klasikos kūrinių aktualizavimas beišiuolaikinės literatūros skaitymo kryptys ir būdai mokykloje
  • Didaktiniai skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo aspektai

        Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir mokslinius reikalavimus atitinkantys straipsniai bus spausdinami LEU recenzuojamuose mokslo žurnaluose „Žmogus ir žodis“, „Teksto slėpiniai“, „Pedagogika“ bei kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose „Metai“, „Gimtasis žodis“, „Žvirblių takas“.

Dalyvių anketas ir pranešimų santraukas (lietuvių ir anglų kalbomis (mokytojai tik lietuvių kalba) iki 800 spaudos ženklų) prašome atsiųsti iki 2016 m. spalio 25 d. elektroninio pašto adresu didaktikalf@leu.lt .

LEU

Atsakyti