Kviečiame į renginį „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“

2017 m. gruodžio 1–2 dienomis Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“.
Konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Tradiciškai surinkimai suvokiami kaip privačios maldų ir giesmių sueigos, į kurias būrėsi evangelikai liuteronai. Vis dėlto, anot renginio organizatorės dr. Ingos Strungytės-Liugienės, į surinkimininkų judėjimą šioje konferencijoje bus bandoma pažvelgti plačiau – kaip į kultūros reiškinį, pasižymėjusį veržliomis bendruomeninėmis ir kūrybinėmis iniciatyvomis, kurių ištakos sieka klasikinio pietizmo epochą.

Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Pirmąją konferencijos dieną dalyviai ir svečiai bus kviečiami į parodos „Kas man žemės skarbas“ atidarymą. Parodoje bus eksponuojamos XIX–XX amžiaus pirmosios pusės Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kasdienės arba „rankų“ knygos iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų ir privačių asmenų kolekcijos.

Pirmosios dienos vakare giedos choras „Brevis“. Koncerte bus atliekamos XVIII ir XIX amžiaus Mažosios Lietuvos kunigų, religinės raštijos kūrėjų Pilypo Ruigio, Jono Berento, Gotfrydo Ostermejerio, jo vaikaičio Natanieliaus Frydricho Ostermejerio ir sakytojų Kristijono Endrikio Mertikaičio, Kristijono Demkio originalios ir verstos giesmės. Poetinius perskyrimus užpildys Romualdas Skunčikas.

Išsami konferencijos programa

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Plakatas ir programa 2017-12-1