Kviečiame registruotis į „Lituanistų avilio“ kursus

Gerbiamieji lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai,
ŠMM ir UPC lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimo virtuali aplinka „Lituanistų avilys“ pradeda nuotolinius 2016–2017 m. m. kursus.

Jūsų laukia penki moduliai:

I. Raštingumas. Lektorė – doc. dr. Sonata Vaičiakauskienė, LEU.

II. Skaitymo gebėjimų ugdymas. Lektorius – mokytojas ekspertas Stepas Eitminavičius.

III. Literatūros mokymo metodika. Lektorė – mokytoja ekspertė Onutė Baumilienė.

IV. Rašinio mokymas ir vertinimas (turinio aspektas). Lektorė – mokytoja ekspertė Irena Kanišauskaitė.

V. Rašinio mokymas ir vertinimas (raiškos ir taisyklingumo aspektas). Lektorė – mokytoja ekspertė Daiva Stukienė.

Kviečiame!

Naujų narių registracija – http://smm.vma.emokykla.lt/login/signup.php

Pagarbiai

Zita Nauckūnaitė

VMA MOODLE „Lituanistų avilys“ kuratorė,

UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja

zita.nauckunaite@upc.smm.lt