Kviečiame rinkti Metų žodį ir Metų posakį

Pastebėjote, kad sparčiai plinta taiklus naujadaras, atgyja netikėtų reikšmių įgavęs žodis, kad visa žiniasklaida pasigauna kokį nors šmaikštų posakį ar absurdišką frazę? Užsirašykite, pasižymėkite, įsidėmėkite šių kalbos reiškinių vartojimo kontekstą. Viso to netrukus prireiks.

Šiais metais pirmą kartą Lietuvoje skelbiami Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai. Juos organizuoja Lietuvių kalbos draugija su savo visuomeniniais talkininkais ir informaciniu partneriu UAB „Lietuvos žinios“. Organizatoriai kviečia stebėti viešąją lietuvių kalbos vartoseną, fiksuoti žodžius ir posakius, kurie tiesiog mūsų akyse plinta, populiarėja ir ima gyventi savarankišką gyvenimą.

MPŽ

Metų žodį ir Metų posakį gali siūlyti visi. Žodžius ar posakius, Jūsų manymu, tin­kamus dalyvauti 2017-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose, siųskite elektro­niniu paštu metuzodis@gmail.com arba „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijai (Moks­lo enciklopedijų leidybos centras, L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius). Būtų puiku, jei pakomentuotumėte, kodėl Jūsų siūlomas žodis ar posakis vertas dalyvauti rinkimuose.

Kandidatus dalyvauti Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose nuo liepos 1 d. bus galima siūlyti ir „Lietuvos žinių“ svetainėje www.lzinios.lt bei specialiai rinkimams su­kurtoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Iš Jūsų atsiųstų žodžių ir posakių bus sudaryti balsavimui teikiamų žodžių ir posakių sąrašai. Jie bus paskelbti 2018 m. sausio 10 d. „Lietuvos žinių“ svetainėje www.lzinios.lt bei socialiniame tinkle „Facebook“. Už Metų žodį ir Metų posakį balsuos ir visuomenė, ir komisija. Pirmą kartą rengiamų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų komisijoje dirbs Agnė Aleksaitė, Virginijus Gasiliūnas, Laimantas Jonušys, Bonifacas Stundžia, Ramūnas Terleckas, Rita Urnėžiūtė, Kazimieras Romualdas Župerka.

Pirmųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų nugalėtojai bus paskelbti 2018 m. vasario 21-ąją, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. O gal Metų žodžiu taps Jūsų pasiū­lytas žodis?

 

Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rinkimų tikslas – skatinti visuomenę domėtis dabartinėje viešojoje lietuvių kalbos vartosenoje vykstančiais reiškiniais.

2. Rinkimus organizuoja Lietuvių kalbos draugijos ir jos visuomeninių talkininkų su­daryta komisija.

3. Renkamas žodis ir posakis, geriausiai atspindintis tų metų visuomenės nuotaikas ir gyvenimo aktualijas, taikliausiai įvardijantis naujus, konkrečiam metui būdingus reiškinius.

 

II. KOMISIJA

4. Komisiją sudaro 7 nariai, tarp jų ne mažiau kaip 3 Lietuvių kalbos draugijos atsto­vai. Į komisijos sudėtį taip pat įtraukiamas informacinio partnerio atstovas.

5. Komisija sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos sudėtį tvirtina Lietuvių kalbos draugi­jos valdyba.

6. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Esant reikalui posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu.

 

III. RINKIMŲ TVARKA

7. Metų žodį ir Metų posakį gali siūlyti visi.

8. Siūlymai teikiami šiais būdais:

a) siunčiami komisijai paštu ar elektroniniu paštu,

b) skelbiami rinkimų informacinio partnerio interneto svetainėje,

c) skelbiami rinkimams sukurtoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

9. Siūlymai teikiami kasmet nuo liepos 1 d. iki sausio 1 d.

10. Komisija aptaria pateiktus siūlymus ir sausio 10 d. paskelbia balsavimui atrinktų žodžių ir posakių sąrašą.

11. Nuo sausio 10 d. iki vasario 20 d. informacinio partnerio interneto svetainėje vyksta internetinis balsavimas dėl visuomenės Metų žodžio ir Metų posakio.

12. Iki vasario 20 d. komisijos posėdyje išrenkamas komisijos Metų žodis ir Metų posakis.

 

IV. RINKIMŲ REZULTATŲ SKELBIMAS

13. Rinkimų nugalėtojai skelbiami vasario 21-ąją, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, tokia tvarka:

a) visuomenės išrinktas Metų žodis,

b) visuomenės išrinktas Metų posakis,

c) komisijos išrinktas Metų žodis,

d) komisijos išrinktas Metų posaki

LZnaujas