Kviečiame užsiregistravusius valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojus pasinaudoti vertintojų mokymų elektronine aplinka

NEC dėkoja visiems mokytojams, kurie registravosi dirbti 2016 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojais ir  kviečiame juos pasinaudoti vertintojų mokymų elektronine aplinka.

Nacionalinio egzaminų centro sukurtos vertintojų mokymo(si) elektroninės aplinkos tikslas – vertinimo kokybės gerinimas, tobulinant dalyko VBE kandidatų darbų vertintojų vertinimo kompetenciją. Elektroninėje aplinkoje mokymų medžiaga pateikiama visų 12 valstybinių brandos egzaminų – biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) vertintojams.

Minėta aplinka suteiks galimybę būsimiems vertintojams atlikti praktines kandidatų darbų ir jų fragmentų vertinimo užduotis, taip pat tobulinti būtiniausias vertinimo gebėjimų sritis. Kviečiame vertinti užsiregistravusius minėtų dalykų vertintojus atlikti užduotis elektroninėje vertintojų mokymo(si) aplinkoje (informacija apie prisijungimą prie aplinkos vertintojams skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS nuo sausio 11 iki vasario 8 dienos).
Šaltinis čia

Atsakyti