Kviečia XVI Jurgio Lebedžio skaitymai

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius kviečia į XVI Jurgio Lebedžio skaitymus – į mokslinę konferenciją „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“.
PROGRAMA

9.00–9.20 Sveikinimo žodžiai

9.20–9.50 Įžanginis pranešimas.
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
„Castos ubi nobilis unda Crosentae exonerat fontes: Kražių kolegijos istorijos ir raidos momentai“

I posėdis. Habent sua fata libelli

9.50–10.10 DARIUS ANTANAVIČIUS (Lietuvos istorijos institutas)
„Šis tas naujo apie 1803 m. buvusios Kražių kolegijos bibliotekos knygų katalogą“

10.10–10.30 VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTĖ (Vilniaus universiteto biblioteka)
„Kražių kolegijos knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje“

10.30–10.50 IRENA KATILIENĖ (Vilniaus universiteto biblioteka)
„Vade mecum žanro pavyzdžiai VUB rankraštyne“

10.50–11.10 KAVOS PERTRAUKA

II posėdis. Musica, ars inter liberales nobilissima (S. Lauxmin)

11.10–11.30 JŪRATĖ TRILUPAITIENĖ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
„Kodėl Žygimantas Liauksminas parengė grigališkojo choralo trilogiją?“

11.30–11.50 KATARZYNA SPURGJASZ (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
„The Music Repertoire of the Society of Jesus in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1565–1773)“

11.50–12.10 KATARZYNA GARA (Wyższa Skoła Europejska
im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
„Przedstawienia teatralne w kolegium jezuickim w Krożach. Programy teatralne“

12.10–12.30 JŪRATĖ PETRIKAITĖ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
„Kun. dr. prof. Pauliaus Rabikausko SJ susirašinėjimas su lietuvių muzikais (1978–1992)“

12.30–12.50 DISKUSIJOS

12. 50–14.00 PIETŲ PERTRAUKA

III posėdis. Ad maiorem Dei gloriam

14.00–14.20 ANDREA MARIANI
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Aktywność duszpasterska jezuitów kroskich w XVII–XVIII wieku. Między modelem Kościoła potrydenckiego a miejscowymi realiami“

14.20–14.40 DOVILĖ ČITAVIČIŪTĖ (Kembridžo universitetas)
„M. Lancicijaus Meditacijos – jėzuitų dvasinio tobulėjimo programa“

14.40–15.00 VILMA ŽALTAUSKAITĖ (Lietuvos istorijos institutas)
„Jėzuitiškoji dvasininkų ugdymo tradicija XIX a. Lietuvoje“

15.00 – 15.20 KAVOS PERTRAUKA

IV posėdis. Non potest arbor bona malos fructus facere (S. Augustinus)

15.20–15.40 KRISTINA RUTKOVSKA (Vilniaus universitetas)
„Konstantino Sirvydo indėlis į Lietuvos kultūrą“

15.40 – 16.00 MILDA KVIZIKEVIČIŪTĖ (Vilniaus universitetas)
„Italija ir Roma nežinomo jėzuito akimis: 1723 m. kelionės į Romą aprašymas“

16.00–16.20 BRIGITA BALČIŪNAITĖ (Vilniaus universitetas)
„Kražių jėzuitų kolegijos mokytojai XVII–XVIII a.“

16.20–16.40 LIUDAS JOVAIŠA (Vilniaus universitetas)
„Gyvenimas po pabaigos. Kražių jėzuitų likimai po 1773 metų“

16.40–17.00 BAIGIAMOSIOS DISKUSIJOS

Programa parsisiųsti: www.llti.lt/lt/renginiai/439

LLTI_logo

Atsakyti