Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Žemės karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos“

Kviesdamas prisiminti ir permąstyti Kazio Bradūno, vienos iš esminių XX a. antrosios pusės lietuvių literatūros figūrų, poeziją bei įvairialypę veiklą kultūros baruose, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia konferenciją „Žemės karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos.“
Konferencija planuojama kaip pirmasis būsimo konferencijų ciklo, skirto žemininkų kartai, naujiems jos tyrimams ir vertinimams, renginys.

Galimas pranešimų temų spektras:
  • Naujos Kazio Bradūno poezijos interpretacijos, šiandieninė recepcija, kūrybos aktualumas ar laiko distancija.
  • K. Bradūno darbai literatūros ir kultūros gyvenimo lauke. Jo, kaip žemininkų kartos telkėjo, leidinių redaktoriaus, literatūros ir meno kritiko, organizatoriaus reikšmė.
  • K. Bradūno poezija žemininkų ir kitų išeivijos autorių kūrybos kontekstuose.
  • K. Bradūno ir Lietuvoje gyvenusių rašytojų kontaktai sovietmečiu. Sąveikos su Lietuvoje sovietmečiu rašytais kūriniais.
  • K. Bradūno figūra nepriklausomoje Lietuvoje.
Numatoma konferencijos data – 2017 m. kovo 3 d.
Konferencijos pranešimų pavadinimus ir trumpas tezes prašome atsiųsti iki 2017 m. vasario 1 d. el. pašto adresu: donata.mitaite@gmail.com
Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, I a. posėdžių salė.

Konferencijos organizatoriai
Dr. Donata Mitaitė, doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas

LLTI_logo