Kvietimas dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Nesenstantis Balio Sruogos modernumas“

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO LITUANISTIKOS FAKULTETAS  ir
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS kviečia į mokslinę konferenciją,
skirtą  Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms,
NESENSTANTIS BALIO SRUOGOS MODERNUMAS

Konferencija, skirta Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms paminėti, galėtų atnaujinti požiūrį į lietuvių literatūros klasika tapusią jo kūrybą ir paskatinti pasidairyti po rečiau prisimenamus jos barus, ieškoti naujų istorinių, lyginamųjų, tekstologinių jos tyrimo galimybių, svarstyti apie Sruogos tradicijos tąsą ir įprasminimą šiandien. Iš dabarties perspektyvos įdomu būtų pažvelgti į Sruogos poeziją, vertimus, kūrinius vaikams, tautosakos tyrimus, literatūros istorijos ir kritikos darbus, įvertinti jo sovietinės ir nacių okupacijos metų literatūrinį palikimą. Praverstų atidesnis istorikų žvilgsnis į istorines Sruogos dramas ir į jo laiko dramą. Teatrologai galėtų aptarti Sruogos teatro pažiūras šiuolaikinių scenos ieškojimų kontekste. Egodokumentikos tyrėjai rastų medžiagos analizuoti, kaip pasipildo Sruogos ir jo laiko portretas šeimos narių atsiminimuose, laiškuose. Sruoga, regis, dar tebėra nesusilaukęs rimtesnio kalbininkų dėmesio. Nepakankamai išryškintos jo kūrybos sąsajos su Vakarų Europos literatūra, tyrėjų beveik nepastebėti jo kūrinių vertimai į kitas kalbas. Visada aktualu ieškoti efektyvesnių Sruogos dėstymo mokykloje būdų. Konferencijos metu bus pristatytas svarbiausias šiuo metu atliekamas sruogistikos darbas – „Raštų“ daugiatomio rengimas. Kviečiame muziejininkus supažindinti su pasipildančiais jų muziejų fondais ir ekspozicijomis.

 Konferencija vyks 2016 m. vasario 26 d. LEU Lituanistikos fakultete, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

Konferencijos dalyvių anketų laukiame iki 2016 m. vasario 10 d. el. p. reda.pabarciene@leu.lt

 Konferencijos rengėjai – Reda Pabarčienė, Vigmantas Butkus, Neringa Markevičienė, Žydronė Kolevinskienė

B. Sruogos modernumas. Dalyvio anketa

Šaltinis čia

 

Atsakyti