Kvietimas dalyvauti X Norberto Vėliaus skaitymuose

2017 m. balandžio 6-7 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia
Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (X)
Tema – „Dangus baltų religijoje ir mitologijoje“.

Šia konferencija siekiama suburti įvairių mokslo sričių – folkloro, etnologijos, religijotyros, archeologijos, kalbotyros, menotyros, literatūrologijos – tyrinėtojus ir pakviesti pasigilinti į dangaus sampratą atspindinčius vaizdinius ir idėjas.
Kviečiame teikti pranešimus šiomis temomis:
 
·         dangaus mitinis vaizdinys;
·         dangaus šviesuliai (saulė, mėnulis, žvaigždės, žvaigždynai) mitologiniu požiūriu;
·         mitologizuoti meteorologiniai reiškiniai (vėjas, audra, viesulas, krituliai, griaustinis, žaibas);
·         dangaus dievai, su dangumi susijusios mitinės būtybės;
·         ritualai, skirti dangui ir su juo susijusiems reiškiniams;
·         dangus frazeologizmuose, paremijose, mįslėse;
·         dangus ir žmogaus pomirtinio gyvenimo samprata;
·         pranašingi ženklai danguje ir jo stebėjimas;
·         dangus ir šventybė; pagarbos dangui apraiškos mitologijoje ir tautosakoje.
 
Pranešimų temas ir tezes (200–300 žodžių) iki 2017 m. kovo 6 d. prašome siųsti vienu iš šių adresų: nlaurinkiene@yahoo.comb.sarune@gmail.comvita.dzekcioriute@gmail.com.
Pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus publikuoti periodiniame mokslo žurnale „Tautosakos darbai“.
Konferencijos organizacinė grupė: habil. dr. Nijolė Laurinkienė, dokt. Šarūnė Valotkienė, dokt. Vita Džekčioriūtė-Medeišienė
LLTI_logo