Kvietimas į forumą Vilniaus lietuvių konferencijos šimtmečiui paminėti

Maloniai primename, kad prieš šimtą metų įvyko Vilniaus lietuvių konferencija. Reikalinga ir teisinga prisiminti prieš šimtmetį susirinkusios Vilniaus lietuvių konferencijos darbus ir pasvarstyti, ko „liuosam Lietuvos plėtojimui“ reikia šiandien.
1917-ųjų rugsėjo 18-ąją Vilniuje susirinkusi Lietuvių konferencija nutarė, kad „liuosam Lietuvos plėtojimos reikalinga sudaryti nepriklausoma, demokratiškai sutvarkyta valstybė“, ir išrinko Lietuvos Tarybą valstybei atkurti.

Lygiai po šimtmečio – 2017-ųjų rugsėjo 18-ąją, pirmadienį, 16 val. – Vilniaus mokytojų namuose (Vilniaus g. 39) vyksiančiame forume aptarsime Vilniaus lietuvių konferencijos keltas idėjas ir nuveiktus darbus, svarstysime, ko laisvam Lietuvos plėtojimui reikia šiandien.

Forume pasisakys istorikai dr. Algimantas Kasparavičius ir dr. Česlovas Laurinavičius, literatūros tyrinėtoja prof. Aušra Martišiūtė-Linartienė ir kiti.

Po forumo aplankysime rūmus, kuriuose Vilniaus lietuvių konferencija posėdžiavo.

Kvietimas į forumą Vilniaus konferencijai 100

Lituanistų sambūris
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
Lietuvos Sąrašas
Vilniaus mokytojų namai