Kvietimas į konferenciją „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“

2017 metų sausio 20 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“. Konferencija skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymo skatinimo specialistams.

Konferenciją organizuoja Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija (SKRA), bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Šiuolaikinių didaktikų centru, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Suomijos ambasada, Airijos ambasada, Tarptautinės plėtros Europoje komitetu (International Development in Europe Committee (IDEC), Europos Raštingumo Asociacijų Federacija (Federation of European Literacy Associations (FELA), Tarptautine  raštingumo asociacija (International Literacy Association (ILA).

Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų specialistų iš Europos šalių ir JAV (mokslininkų, tyrėjų, mokytojų) diskusija apie raštingumą šiandien. Tai galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir praktika bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

Konferenciją sudaro plenarinė sesija, penkios paralelinės sesijos, baigiamasis pranešimas ir ilgoji kavos pertrauka, kuri bus skirta stendinėms prezentacijoms. Jos metu svečiai ir Lietuvos mokytojai, bibliotekininkai galės pristatyti savo įstaigose vykdomus projektus, idėjas. Visus, norinčius pristatyti savo projektus ir idėjas, kviečiame registruotis.

Baigiamąjį pranešimą skaitys dr. William G. Brozo, literatūros profesorius iš JAV George Mason universiteto, kuris savo veiklą skiria berniukų ir vyrų raštingumo pokyčių stebėjimams, o tyrimų rezultatus taiko  savo darbo praktikoje.

Konferencija vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Plenarinė sesija, baigiamasis pranešimas ir viena paralelinė sesija vyks su sinchroniniu vertimu.

Konferencijos dalyvio mokestis – 15 EUR, į kurį įeina

konferencijos turinys, dalyvio sertifikatas (bibliotekininkams ir pedagogams – profesinio tobulinimo ir kompetencijų plėtojimo pažymėjimas) pietūs, dvi kavos pertraukos.

Svarbios datos:

Dalyvių registracija: iki sausio 16 d. 12 val. (dalyvių skaičius ribotas).

Stendinių pranešimų registracija: iki sausio 13 d. 12 val. (dalyvių skaičius ribotas).

Stendinių pranešimų el. versijos pateikimas: iki sausio 16 d. 17 val.

Kontaktai klausimams:
Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, SKRA pirmininkė,
+370 686 10981
rutaeli@gmail.com

Registracija:
rutaeli@gmail.com

Išsamesnė informacija pridėta
Kvietimas į konferenciją sausio 20