Kvietimas į viešąją konsultaciją „Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija siekiant geresnės ugdymo kokybės“

ŠMM rengia viešąją konsultaciją „Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija siekiant geresnės ugdymo kokybės“. Viešosios konsultacijos tikslas – susitelkti į jau nuveiktus darbus ir teikti siūlymus, kaip veiksmingiau įgyvendinti Strategijos I ir II tikslus – pasiekti aukštą pedagoginių bendruomenių lygį ir įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą.

Viešoji konsultacija vyks lapkričio 25 d. 15.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje.

Apie savo ar kolegos dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. lapkričio 20 d. el. paštu Jurate.Vosylyte-Abromaitiene@smm.lt.

Programa_projektas
Kvietimas

 

 

 

 

Maloniai Jūsų laukiame!

Atsakyti