Kvietimas prisijungti prie vadovėlių vertintojų komandos

Ugdymo plėtotės centras kviečia prisijungti prie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų komandos.
Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, kūno kultūros, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, muzikos, matematikos, informacinių technologijų, technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.
Laukiame paraiškų, kurias galite užpildyti (čia) ir atsiųsti el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt.

 Norintiesiems tapti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojais

Kilus klausimams, kreipkitės el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt