Kvietimas skaityti pranešimus konferencijoje „Šeimos samprata lietuvių kultūroje“

2015 m. spalio 19-23 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia kasmetinę „Tautosakos savaitę“, kurią užbaigs mokslinė konferencija, skirta šeimos sampratai lietuvių kultūroje.

Kviečiame skaityti pranešimus įvairių humanitarinių mokslo sričių mokslininkus, kuriems aktuali tradicinės lietuvių šeimos praeitis ar dabartis, šeimos įvaizdis tautosakos, literatūros kūriniuose ir istorijos šaltiniuose, šeimos sampratos kaita, šeimos narių vaidmenys ir santykiai (tėvystė, motinystė, brolystė, seserystė ir kt.), namų kultūra, šeimos etika ir pedagogika, mokslinės šeimos instituto refleksijos. Taip pat laukiami pranešimai apie kultūros paveldo archyvus, šiuolaikinio archyvavimo būdus ir sklaidą.

Kviečiame dalyvauti, dalintis mintimis, diskutuoti!

Pranešimo temą ir tezes (ne daugiau 2000 spaudos ženklų) prašome siųsti iki rugsėjo 20 d. Jurgai Sadauskienei adresu jurga.sadauskiene@gmail.com. Pranešimo trukmė – 20 min.

Konferencijos vieta:

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Antakalnio g. 6, Vilnius

Atsakyti