Kvietimas skaityti pranešimus konferencijoje „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SOCIOKULTŪRINIS ŽODYNŲ VAIDMUO: KONCEPTUALUMAS, VIZUALUMAS, TRADICIJOS KAITA, kuri vyks 2018 m. gegužės 17 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skiriama žodynų sociokultūriniam vaidmeniui aptarti. Jos tikslas – suburti lietuvių ir užsienio kalbininkus, dirbančius aiškinamosios ir dvikalbės leksikografijos srityse, kuriančius modernius žodynus, duomenų bazes ir tekstynus.

Kviečiame skaityti pranešimus šia tematika:

 • Semantiniai žiniatinkliai ir ontologijos.
  · Prototipai leksikografijoje.
  · Konceptualioji informacija žodynuose.
  · Stereotipai reikšmių apibrėžtyse.
  · Tautos ir tautiškumo atspindžiai leksikografijoje.
  · Tapatybės atspindžiai žodynuose ir tekstynuose.
  · Kognityvinė apibrėžtis ir šiuolaikinė leksikografija.
  · Enciklopedinių žodynų problematika.
  · Vaizdas ir tekstas leksikografijoje.
  · Iliustruotieji žodynai: poreikis, paskirtis, naudotojai.
  · Dailininkas – žodyno bendraautoris.
  · Pamatinių žodynų transformacijos.
  · Moderniosios technologijos leksikografijoje.
  · Tekstynai ir žodynai: duomenų atranka ir leksikografinis apdorojimas.
  · Dvikalbiai (daugiakalbiai) žodynai ir globalizacija.
  · Tarmių žodynai: tradicija ir novatoriškumas.
  · Užsienio leksikografijos progresyvumas ir tradicinės leksikografijos specifika.

 

Dalyvio anketą su trumpa pranešimo anotacija (iki 300 žodžių) prašome siųsti iki 2018 m. balandžio 3 d. el. paštu zodynai2018@gmail.com. Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. balandžio 10 d.
2018 m. gegužės 9 d. skelbiama konferencijos programa.
Numatoma pranešimo trukmė 15–20 min.
Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, rusų, anglų.
Konferencijos dalyvio mokestis*: 20 EUR, studentams – 10 EUR.
*Banko sąskaitos numeris dalyvio mokesčiui sumokėti bus išsiųstas elektroniniu paštu kartu su sprendimu apie priimtą pranešimą.

Pasibaigus konferencijai, 2018 m. gegužės 18 d. planuojama konferencijos dalyvių ir nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojų išvyka į Žemaitiją. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje bus apdovanojami nacionalinio konkurso nugalėtojai, po šio renginio planuojama ekskursija po Telšių miestą.

Dalyvio anketa
Konferencijos plakatas
Skelbimas LT
Konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo 2_

 

LKI