Kvietimas teikti pranešimų tezes mokslinei konferencijai „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Šių metų gruodžio 8–9 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas rengia mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, skirtą  Jurgio Šlapelio 140-osioms gimimo metinėms, Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110 metų įkūrimo jubiliejui, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ 110-osioms metinėms ir kitoms su Šlapelių šeimos veikla susijusioms datoms paminėti.

Organizatoriai kviečia aptarti J. Šlapelio indėlį į Didįjį lietuvių kalbos žodyną, lietuvių kalbos norminimo procesą, jo pedagoginę, leidybinę, visuomeninę veiklą, M. Piaseckaitės-Šlapelienės lietuvių knygyno reikšmę, jos vaidmenį pirmojoje lietuviškoje operoje „Birutė“, operos pastatymo aplinkybes ir svarbą. Bus prisimenama ir Šlapelių vaikų – Laimutės Šlapelytės-Graužinienės, Gražutės Šlapelytės-Sirutienės ir Skaistučio Šlapelio – veikla lietuvybės baruose ir siekis  išsaugoti tėvų atminimą.

Konferencijos rengėjai kviečia pažvelgti į XX a. pradžios Vilniaus visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą plačiau, aptarti įvairių sričių mokslo, švietimo, meno žmonių indėlį į daugiatautę to meto Vilniaus kultūrą.

Pranešimų trukmė 15–20 min.

Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius numatoma išleisti atskiru leidiniu.

Konferencijos organizacinis komitetas: Vida Girininkienė, dr. Alma Lapinskienė, dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, dr. Violeta Meiliūnaitė,  Jolanta Paškevičienė.

Pranešimų temas su tezėmis prašytume siųsti iki lapkričio 1 d. šiais adresais:

Jolantai Paškevičienei   slapeliumuziejus@gmail.com;

Aušrai Martišiūtei-Linartienei   ausramartisiute@gmail.com;

Almai Lapinskienei   alma.lapine@gmail.com

Daugiau informacijos – priede.

Šlapelių_konferencija

Konferencijos rengėjai
LLTI_logo