Kvietimas teikti tezes IX Norberto Vėliaus skaitymams – konferencijai „Augalai baltų religijoje ir mitologijoje“

2016 m. balandžio 7-8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (IX) AUGALAI BALTŲ RELIGIJOJE IR MITOLOGIJOJE.
Šia konferencija siekiama suburti įvairių mokslo sričių – folkloro, etnologijos, religijotyros, archeologijos, kalbotyros, menotyros, literatūrologijos – tyrinėtojus ir pakviesti pasigilinti į augalijos (medžių, žolių, gėlių, grybų, kultūrinių augalų) vaizdinius.
 Kviečiame teikti pranešimus šiomis temomis:


augalų kilmės, funkcijų mitinė traktuotė;
šventųjų augalų (ąžuolo, šermukšnio, diemedžio, amalo ir kt.) vaizdiniai ir funkcijos;
augalų galios ir jų reikšmė apeigose bei maginėje praktikoje;
augalų vaidmuo svarbiaisiais gyvenimo momentais (gimtuvių, brandos, vedybų, laidotuv);
augalai ir pomirtinio žmogaus gyvenimo samprata;
baltų etnobotanikos ypatumai;
 augalai etnomedicinoje;
augalų vaizdiniai liaudies meno, buities ir religijos objektuose;
augalų mitiškumo atspindžiai literatūroje;
mitinė augalų simbolika šiuolaikinėje kultūroje;
kitos susijusios temos
Pranešimų temas ir tezes (200–300 žodžių) iki 2016 m. kovo 14 d. prašome siųsti: dr. Radvilei Racėnaitei <raganagar@gmail.com>
Pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus publikuoti periodiniame mokslo žurnale „Tautosakos darbai“.
Prašom paskleisti šią informaciją savo ratuose – skelbimas prisegtas.
 
Konferencijos organizacinė grupė: dr. Radvilė Racėnaitė, dr. Daiva Vaitkevičienė, dokt. Vita Džekčioriūtė

Atsakyti