Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniui

Vyginto Skaraičio / BFL nuotrauka

Brangūs lietuviai,

Jau šeštus metus kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį meldžiamės už lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad 2019 m. ypač kviečiame melstis už gausias, iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes. Būtent jos yra po visą pasaulį pasklidusių mūsų tautos narių saitas. Būtent jos buria lietuvius ir savajame krašte, ir tolimiausiuose planetos kampeliuose.

Lygiai prieš 70 metų Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) paskelbė Lietuvių chartą, kuria įsteigė Pasaulio lietuvių bendruomenę, vienijančią visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius ir siekiančią išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remti nepriklausomos Lietuvos valstybę. Pasaulio lietuvių bendruomenės vaidmuo šiandienės Lietuvos valstybingumui ir raidai, jos indėlis į Lietuvos švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas, technologijas yra neabejotinas ir ypač reikšmingas.

Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-03-02-laiskas-maldos-uz-lietuvius-pasaulyje-sekmadieniui/174608