Lapkričio 15 d. bus teikiamos mokslo premijos užsienio lietuviams

Už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiemet skiria penkias premijas užsienio lietuviams. Premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais. Premijos užsienio lietuviams mokslininkams skiriamos jau vienuoliktą kartą.

Iškilminga mokslo premijų teikimo ceremonija įvyks 2019 m. lapkričio 15 d. 18.30 val. Vytauto Didžiojo universitete (Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaunas) lapkričio 14–16 dienomis vyksiančio XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu. Premijas įteiks švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

2019 m. užsienio lietuviams skiriamomis mokslo premijomis bus apdovanojami lituanistas Giedrius Subačius ir medikas mokslininkas Rytis Prekeris iš JAV, Izraelyje dirbanti genetikė Lina Basel-Salmon, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Staponkutė iš Kipro ir Vokietijoje gyvenanti lingvistė Sandra Petraškaitė-Pabst. Premijos laureatai savo akademinį kelią pradėjo Lietuvoje.

VU absolventė Lina Basel-Salmon –  didžiausio Izraelio genetikos instituto vadovė

Vilniaus universiteto absolventė Lina Basel-Salmon (Vanagaitė), disertaciją apgynusi 1995 m., šiuo metu vadovauja didžiausiai Izraelio genetinių tyrimų įstaigai – Rafaelio Rekanati genetikos institutui. Jos vadovaujama mokslininkų grupė nustatė daugiau nei 20 genetinių ligas lemiančių sutrikimų. Profesorė aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos mokslininkais, svariai prisidėdama prie jaunųjų genetikų ugdymo, Lietuvos žmonių sveikatos gerinimo.

Giedrius Subačius – už aktyvią lituanistinę veiklą ir unikalius sociolingvistinius tyrimus premija apdovanojamas jau antrą kartą

Lietuvių rašytinės kalbos istorikas Giedrius Subačius, baigęs lituanistiką Vilniaus universitete, 1999 m. įgijęs habilituoto daktaro laipsnį, nuo 1994 m. dėsto JAV Ilinojaus universitete Čikagoje įkurtoje Lituanistikos studijų katedroje, 2001–2003 m. buvo Lietuvių kalbos instituto direktorius, yra tarptautinio mokslinio žurnalo „Archivum Lituanicum“ steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Profesorius pasižymi itin aktyvia veikla akademinėje lituanistų bendruomenėje ir užsienio lietuviams skirta premija apdovanojamas jau antrą kartą. Per pastarąjį dešimtmetį jis išleido dvi monografijas, kuriomis siekiama naujo mokslinio tikslo – nagrinėti sociolingvistinę lietuvių autorių rašybos reikšmę.

Dalia Staponkutė – humanitarė, siūlanti savitą požiūrį į mažos šalies būvį globaliame pasaulyje

Lietuvoje žinoma kaip rašytoja, nuo 1989 m. Kipre gyvenanti humanitarinių mokslų daktarė Dalia Staponkutė, disertaciją apsigynusi 2010 m., šiuo metu dėsto literatūros vertimą Atėnų valstybiniame Kapodistrijo universitete Graikijoje. Jos vienas svarbiausių nuopelnų lietuvių humanistikai – žinomo amerikiečių filosofo Alfonso Lingio sugrąžinimas Lietuvai per tarpdisciplininį kultūros medijavimo tyrimą, taikant vertimo teoriją ir kalbos vertimo metodą. Tyrimas buvo plačiai pristatytas tarptautinei akademinei bendruomenei ir išplėtė A. Lingio filosofijos suvokimo ribas. Savo moksline, kūrybine ir lituanistine veikla D. Staponkutė siūlo savitą požiūrį į mažų šalių būvį globalizacijoje ir skatina pagalvoti, ką galime apie save suprasti iš kitų kultūrų. Nuo 2014 m. D. Staponkutė turi savo skiltį Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnale „Pasaulio lietuvis“, kur rašo apie emigracijos patirtis.

Rytis Prekeris – vienas žymiausių pasaulyje ląstelių vystymosi procesų tyrėjų

Vienas žymiausių pasaulyje ląstelių vystymosi procesų tyrėjų, vykdantis tarpinio (Flemingo) kūnelio susiformavimo ir vaidmens kancerogenezėje tyrimus, – Vilniaus universiteto absolventas Rytis Prekeris, daktaro laipsnį įgijęs 1997 m. JAV. Kolorado universiteto Denveryje (JAV) Medicinos mokyklos profesorius nuo 2018 m. kaip kviestinis profesorius taip pat dirba Lietuvos sveikatos mokslų universitete, kartu su šiuo universitetu vykdo bendrus vėžio tyrimus, savo patirtį perduoda jauniems Lietuvos mokslininkams, sudarydamas jiems sąlygas stažuotis savo laboratorijoje JAV, bendradarbiauja su Vilniaus universitetu. Produktyvus mokslininkas taip pat aktyviai dalyvauja Kolorado lietuvių bendruomenės veikloje.

Sandra Petraškaitė-Pabst tiria lietuvių emigracijoje tapatybę

Vilniaus universitete studijavusi vokiečių kalbotyrą Sandra Petraškaitė-Pabst daktaro disertaciją apgynė Manheimo universitete, joje tyrė žiniasklaidoje vartojamų metaforų ypatumus politinių permainų kontekste. 2006–2016 m. Vokietijos universitetuose dirbo germanistinės lingvistikos dėstytoja, analizavo kalbinius bei kultūrinius fenomenus vokiečių ir lietuvių kalbų lyginamuoju pagrindu, vykdė bendrus projektus su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Savo moksline ir šviečiamąja veikla propaguoja lietuviškos tapatybės išlaikymo ir perdavimo užsienyje svarbą. 2011 m. Štutgarte įkūrė lituanistinę mokyklėlę. Su Vokietijos lietuvių bendruomene dalijasi asmenine ir moksline patirtimi paremtomis teorijomis apie daugiakalbystės naudą asmenybės raidai.

Apie mokslo premijas užsienio lietuviams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria nuo 2007 m. Iki šiol premijas yra gavę 34 mokslininkai. Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Su savo tyrimais premijų laureatai supažindins visuomenę skaitydami viešas paskaitas. Kviečiame dalyvauti.

Prof. dr. Giedriaus Subačiaus paskaita „Simonas Daukantas: rašybos virtuozas“
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus
S. Daukanto g. 25, Kaunas
2019 m. lapkričio 14 d. Pradžia – 14 val.

Prof. dr. Linos Basel-Salmon paskaita „Genetinis pasas kiekvienam: naudingas ar žalingas?“
Vilniaus universiteto Mažoji aula
Universiteto g. 3, Vilnius
2019 m. lapkričio 18 d. Pradžia – 10 val.

Dr. Dalios Staponkutės paskaita „Minotauro gundymas Alphonso Lingio filosofijoje“
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorija
Universiteto g. 9, Vilnius
2019 m. lapkričio 13 d. Pradžia – 17 val.

Prof. dr. Ryčio Prekerio paskaita „Tarpinis (Flemingo) kūnelis: ląstelės dalijimosi atlieka ar diferenciacijos veiksnys“
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto salė
Sukilėlių pr. 15, Kaunas
2019 m. lapkričio 15 d. Pradžia – 11 val.

Dr. Sandros Petraškaitės-Pabst paskaita „Kaip lietuviai emigracijoje permąsto savo tapatumą“
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 118 (V. Krėvės)  auditorija
Pilies  g. 13, Vilnius
2019 m. lapkričio 12 d. Pradžia – 15 val.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/lapkricio-15-d-bus-teikiamos-mokslo-premijos-uzsienio-lietuviams