LEU HUF kvalifikaciją kelia užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros dėstytojai skaito paskaitas apie lietuvių literatūrą 2017 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 29 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro surengtuose mokymuose lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos mokytojams iš Austrijos, Baltarusijos, Danijos, Islandijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Ukrainos mokyklų.
zio Bradūno metai: laikas ir žmonės. Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė. 2017 m. rugpjūčio 2 d.

Kur šiandien yra lietuvių literatūra? Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė. 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Naujausia literatūra vaikams ir paaugliams: tendencijos, analizė, skaitymas. Doc. dr. Loreta Udrienė. 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Šiuolaikinė lietuvių poezija: kaip mokyti? Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas. 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Kaip skaityti pasakojimus? Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas. 2017 m. rugpjūčio 22 d.

Tradicinio ir modernaus pasakojimo meistrystė: Juozo Apučio, Romualdo Granausko proza mokykloje. Lekt. dr. Ginta Čingaitė-Kiznienė. 2017 m. rugpjūčio 25 d.

LEU