Lietuviška Gervėčių krašto Rimdžiūnų mokykla švenčia įkūrimo 20-metį

Baltarusijoje, Gervėčių krašte, įsikūrusi Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba spalio 28 d. mini 20-metį. Nuoširdžiausiai sveikiname!
Ta proga mokyklos bendruomenę pasveikino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
„Kantriai, diena iš dienos, sėjate ir auginate lietuvišką žodį, budinate lietuvišką savimonę ir orumą. Jūsų darbo vaisius – ši lietuviška mokykla, ugdanti Rimdžiūnų ir tolesnių apylinkių vaikus, kuriems svarbu atrasti savo pačių šaknis, traukos centrą ir išmokti vertinti didžiąsias tautos vertybes: kalbą, istoriją, kultūrą. Su meile ir pagarba pasilenkdami prie kiekvieno, mažo ir didelio, besidžiaugiančio ir liūdinčio, Jūs, mieli mokytojai ir vadovai, kuriate jaukią, gerą mokyklą, kurioje būtų malonu mokytis ir į kurią visada norisi sugrįžti“, – sakoma ministrės sveikinime.

Švietimo ir mokslo ministerija šventės proga Rimdžiūnų mokyklai padovanojo ugdymo procesui reikalingą kompiuterinę įrangą.

Šiuo metu mokykloje mokosi 63 mokiniai, dirba 20 mokytojų, dvylika – iš Lietuvos.
Tėvų apsisprendimą, ar leisti vaikus į lietuvišką mokyklą, dažnai nulemia finansinės galimybės: ar po 11 mokslo metų galės jį išleisti studijuoti į Lietuvą, kur kitokia ekonominė situacija ir sąlygos. Mokykla bando tėvams aiškinti, kad tai nėra neįmanoma, mokinius stengiasi nuvežti į Lietuvą, į studijų muges, kad jie galėtų susipažinti su galimybėmis ir sąlygomis studijuoti Lietuvoje. Ir visada atsiranda tėvų, kurie tam iš anksto ruošiasi.

Kaip ir dauguma užsienio lietuviškų mokyklų, Rimdžiūnų mokykla intensyviai bendrauja su Lietuvos mokyklomis, dažnai jose lankosi, dalyvauja konkursuose, vasaros stovyklose ir kituose renginiuose. Mokytojams ir mokyklos vadovams sudaromos galimybės kiekvienais metais tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje.

Rimdžiūnų vidurinė mokykla Astravo rajone įkurta 1996 metais. Tais metais Lietuvos iniciatyva Rimdžiūnuose buvo pastatytas lietuvių kultūros centras, mokykla, į kurią susirinko mokytis 18 vaikų, bendrabutis. Šiuo metu greta mokyklos veikia ir lietuviškas vaikų darželis, kuriame ugdomi būsimi mokyklos mokiniai.

Logo-SMM