Lietuvių kalbos dienų proga – paskaita „S. Daukantas – lietuvių abėcėlės kūrėjas“

Ar žinojote, koks istorikas yra sukūręs nemažai naujadarų, prigijusių lietuvių kalbos vartosenoje? Tarp jų – ir šiandien tokius mūsų ausiai įprastus, plačiai vartojamus žodžius kaip „laikrodis“, „auka“, „prekyba“, „vytis“, „karvedys“, „vaistininkas“ ir kt. Ar įdomu? Visus suklususius, neabejingus mūsų šalies kalbai ir jos istorijai kviečiame į Lietuvių kalbos dienų minėjimo renginį – Ilinojaus universiteto Čikagoje (University of Illinois at Chicago) profesoriaus habil. dr. Giedriaus Subačiaus paskaitą „Simonas Daukantas – lietuvių abėcėlės kūrėjas“.

Susirinkusiems klausytojams habil. dr. G. Subačius pasakos apie S. Daukantą (1793–1864 m.) – Lietuvos istoriką, rašytoją ir švietėją, vieną pirmųjų tautinio atgimimo ideologų, Žemaičių lietuviškojo sąjūdžio, siekusio sukurti kultūrinius pamatus moderniai lietuvių tautai, dalyvių. Svarbiausiu savo uždaviniu S. Daukantas laikė lietuvių tautos istorijos šaltinių paieškas, jų tyrinėjimą, knygų lietuvių kalba rašymą. Visa tai darydamas jis siekė šviesti žmones, kelti tautinę savigarbą ir savivertę. S. Daukantas pirmasis parašė Lietuvos istoriją lietuvių kalba. Pasirašydamas įvairiais slapyvardžiais, išleido ir nemažai kitų populiarių leidinių: „Parodymas, kaip apynius auginti“ (1847 m.), „Pamokinimas apie auginimą tabokos“ (1847 m.), „Pamokslas apie sodnus“ (1849 m.) ir kitas.

Pristatydami lektorių norime priminti, kad habil. dr. G. Subačiaus iniciatyva trys institucijos – Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Lietuvių kalbos institutas ir Nacionalinė biblioteka – parengė ir paskelbė originalia žemaičių kalba parašytą kunigo, pranciškono, gydytojo, botaniko, pirmojo Lietuvos floros tyrinėtojo, vieno iškiliausių XIX a. švietėjų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1846 m.) botanikos veikalą „Taislius augyminis“ („Augalų sistema“), jo rankraštis saugomas Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Kitas habil. dr. G. Subačiaus inicijuotas projektas, kuriame taip pat dalyvauja Nacionalinė biblioteka, – sukurta „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazė“, skirta tyrinėti kasdienei kalbai ir istorijai (www.musulaiskai.lt).

Renginys vyks vasario 23 d. 18 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) V a. kino salėje. Organizatorė – Nacionalinė biblioteka. Įėjimas laisvas.

Bernardinai.lt