Lietuvių kalbos dienų renginiai 2019 metais

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimą, 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kviečia ketvirtą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Kviečiame bendradarbiauti ir kartu organizuoti 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas šalies įstaigose ir institucijose, lietuvių bendruomenėse užsienyje ir kt. Prašytume rasti galimybių surengti renginių, skirtų lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai, lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms ir pan.

2019 metais siūlytume pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Juozo Tumo-Vaižganto, Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams.

2019 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje bus skelbiamas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (žr. 2018 m. planą www.vlkk.lt_veikla_Lietuvių kalbos dienos). Prašytume iki 2019 m. vasario 1 d. nurodyti numatomų renginių pavadinimus, datas ir jų rengėjus. Prašytume šią informaciją pateikti pridedamoje lentelėje (žr. priedą) ir atsiųsti el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

Rašto_priedas

LKD_pristatymas

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/ivykiu-kronika/2019-metais-ketvirta-karta-organizuojamos-lietuviu-kalbos-dienos